tytul: Mamy projekt uchwały antysmogowej - Dobry krok w walce o jakość powietrza na Dolnym Śląsku.tytul: Smog nie kończy się na granicach wielkich miasttytul: Dolny Śląsk bez Smogu w Bardzietytul: Dolny Śląsk bez Smogu w Kamiennej Górzetytul: „Dolny Śląsk bez smogu” we Wleniutytul: Dolny Śląsk bez smogu w Kowarachtytul: „Dolny Śląsk bez smogu” w Strzegomiutytul: Stanowisko Rady Krajowej Partii Zieloni w sprawie antysmogowego projektu rządu.

„Dolny Śląsk bez smogu” w Leśnej

opublikowano 8 marca 2017r.


W dniach 22 lutego – 1 marca 2017 r. na zaproszenie władz gminy mierzyliśmy zanieczyszczenie powietrza w Leśnej.

„Dolny Śląsk bez smogu” w Leśnej

Nasz profesjonalny pyłomierz stanął na dachu Ośrodka Kultury. Pomiary były prowadzone w zakresie stężenia pyłu zawieszonego PM10 i wyniki rysują się następująco (linia zielona to poziom dopuszczalny dobowy dla PM10 – 50 µg/m3):

Oto zaś wykres pokazujący jakość powietrza w owym czasie na stacji pomiarowej WIOŚ w Jeleniej Górze – widać wyraźnie wpływ pogody na zanieczyszczenia w tym rejonie.

Żelazne płuca Polaków

W Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:

 • poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy)
 • poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy)
 • poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy)

Warto tu zauważyć, że polskie poziomy są wyjątkowo liberalne w kwestiach informowania i alarmowania społeczeństwa o smogu, który w takich dawkach poważnie zagraża naszemu życiu i zdrowiu. We Francji na przykład poziom alarmowy wynosi 80 µg/m3, w Czechach 100 µg/m3, w Wielkiej Brytanii: 101 µg/m3.
Na apel Polskiego Alarmu Smogowego o obniżenie progów alarmowania, resort środowiska odpowiedział niedawno, że "w związku z nagminnym występowaniem w Polsce, w okresie jesienno-zimowym przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10, wprowadzenie poziomu alarmowego dla tego zanieczyszczenia na poziomie poniżej 300, a nawet 100 µg/m3, byłoby działaniem nieskutecznym. Powodowałoby bowiem konieczność częstego ogłaszania stanu alarmowego.”

Średnie dobowe i wnioski

Ponieważ pomiary pierwszego i ostatniego dnia nie obejmowały pełnej doby, nie robiliśmy wyliczeń stężenia średniodobowego PM10 dla tych dni. Dla pozostałych dni średnie dobowe wyglądają następująco:

 • średnia 23 lutego: 29 µg/m3
 • średnia 24 lutego: 37 µg/m3
 • średnia 25 lutego: 38 µg/m3
 • średnia 26 lutego: 35 µg/m3
 • średnia 27 lutego: 34 µg/m3
 • średnia 28 lutego: 32 µg/m3

Podczas wszystkich dni zanieczyszczenia utrzymywały się w normie, za sprawą pogody (wiatr i deszcz). Spoglądając na wykres, widać też, iż wzrosty stężeń notowane są głównie w godzinach wieczornych – wiąże się to z faktem rozpalania węgla (i nie tylko) w piecach po powrocie ludzi z pracy do domu.
Należy jednocześnie pamiętać, że uzyskane wyniki:

 • są próbką tylko dla tego przedziału czasowego (6 z 365 dni) i tylko miejsca, gdzie stał pyłomierz;
 • są uzależnione od panującej wówczas pogody;
 • nie zastępują oficjalnych badań i nie stanowią podstaw do określenia stanu powierza przez cały rok. W tym celu najlepiej zainstalować odpowiedni sprzęt na stałe;
 • nie sprawią, że poprawi się jakość powietrza. Zazwyczaj jest wręcz odwrotnie – modelowania często okazują się niedoszacowane, pomiary zaś wskazują faktyczny, gorszy stan jakości powietrza.

Pozostałe dane

Maksymalne stężenie PM10: 289 µg/m3 [2017-02-27, 00:14:37].
Minimalne stężenie PM10: 21 µg/m3 [2017-02-22, 21:26:37].
Sprzęt pobierał próbki do badania co 120 sekund, od 2017-02-22, 13:06:37 do 2017-03-01, 10:22:37, łącznie 6:21:16:00.
Średnia z całego pomiaru to 33 µg/m3.

Uchwała antysmogowa dla Dolnego Śląska

Dolny Śląsk to jeden z 3 najbardziej zanieczyszczonych województw w Polsce. Jak pokazują coroczne raporty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, praktycznie wszystkie gminy w regionie mają problem z zanieczyszczeniami powietrza ze spalania paliw stałych (węgla, drewna i śmieci). Każdy sezon grzewczy to czas morowy dla Dolnoślązaków.

Choć ciągle brakuje krajowych norm na paliwa stałe i urządzenia do ich spalania, to za pomocą uchwał antysmogowych sejmiki wojewódzkie już dziś mogą wprowadzać takie regulacje na swoim terenie.
Mieszkańcy Leśnej, pomimo braku woli władz (wyrażonej w ankiecie), potrzebują uchwały antysmogowej – dziś jest to jedyny realny oręż w walce ze smogiem. Małopolska i Śląsk już mają przygotowane uchwały antysmogowe – najwyższy czas na nasz region.

Radek Lesisz, 06.03.2017

„Dolny Śląsk bez smogu” to wspólna akcja Radia Wrocław,
Dolnośląskiego Alarmu Smogowego oraz Instytutu Rozwoju Terytorialnego.

link terra