×
logo
pomiary
logo

Dolny Śląsk bez smogu w Ścinawie

W dniach 15-22 listopada 2017 r. gościliśmy z naszym pyłomierzem w Ścinawie na zaproszenie gminy, gdzie wspólnie z Radiem Wrocław oraz Instytutem Rozwoju Terytorialnego prowadziliśmy pomiar jakości tamtejszego powietrza.

Pomiary wykonywane były w zakresie stężenia pyłu zawieszonego PM10, przy pomocy pyłomierza DustTrack 8530. Sprzęt został zainstalowany na Rynku, nad wejściem do Ratusza.

Poniżej wykres prezentujący wyniki pomiaru jakość powietrza w Ścinawie (linia pozioma obrazuje normę średniodobową dla PM10 – 50 µg/m3)


 
Ponieważ pomiary w dniach 15 i 22 listopada nie obejmowały pełnej doby, nie mamy wyliczeń stężenia średniodobowego PM10 dla tych dni. Dla pozostałych dni średnie dobowe wyglądają następująco:

 • •    średnia z 16/11/2017- 89,8 µg/m3
 • •    średnia z 17/11/2017- 93,5 µg/m3
 • •    średnia z 18/11/2017- 48,3 µg/m3
 • •    średnia z 19/11/2017 - 16,3 µg/m3
 • •    średnia z 20/11/2017 - 30,4 µg/m3
 • •    średnia z 21/11/2017- 55,6 µg/m3

Oto zaś wykres porównawczy: pokazujący nasze wyniki w zestawieniu z wynikami na najbliższej stacji pomiarowej WIOŚ – w Legnicy:

 

Jak widać odnotowane poziomy stężeń są niekiedy dwakroć wyższe w Ścinawie niż w Legnicy. Należy tutaj pamiętać, iż stacja w Legnicy jest zlokalizowana w nieco innym otoczeniu. Uzyskane wyniki należy rozpatrywać także pod kątem panującej wówczas aury. Maksymalne odnotowane przez nas stężenie PM10 wyniosło 875 µg/m3 w dniu 18/11/2017 o godz. 8:23.

Źródłem zapylenia w sezonie grzewczym jest, jak powszechnie wiadomo, dym uchodzący z domowych kominów, zwłaszcza tam, gdzie do ogrzewania używany jest węgiel, czy drewno. W przypadku Ścinawy praktycznie nie ma zresztą innego wyboru (paliwa), gdyż nie ma tam gazociągu (ani sieci ciepłowniczej). Nadzieję na poprawę sytuacji dają plany dociągnięcia gazu, co pozwoliłoby na zmniejszenie niskiej emisji.

Należy pamiętać, że uzyskane wyniki:

 • są próbką tylko dla tego przedziału czasowego (6 z 365 dni) i tylko dla tego miejsca, gdzie stał pyłomierz;
 • nie zastępują oficjalnych badań i nie stanowią podstaw do określenia stanu powierza przez cały rok. W tym celu najlepiej zainstalować odpowiedni sprzęt na stałe;
 • nie sprawią, że poprawi się jakość powietrza. Zazwyczaj jest wręcz odwrotnie – modelowania często okazują się niedoszacowane, pomiary zaś wskazują faktyczny, gorszy stan jakości powietrza.

Polacy mają żelazne płuca

W Polsce normy dobowe dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:

 • •    poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy)
 • •    poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy)
 • •    poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy)

Warto tu zauważyć, że polskie poziomy są wyjątkowo liberalne w kwestiach informowania i alarmowania społeczeństwa o smogu, który w takich dawkach poważnie zagraża naszemu życiu i zdrowiu. We Francji na przykład poziom alarmowy wynosi 80 µg/m3, w Czechach 100 µg/m3, w Wielkiej Brytanii: 101 µg/m3. Przed kilkoma dniami Polski Alarm Smogowy ponownie zaapelował do Ministra Środowiska o obniżenie progów alarmowania.

Radek Lesisz

„Dolny Śląsk bez smogu” to wspólna akcja Radia Wrocław, Dolnośląskiego Alarmu Smogowego oraz Instytutu Rozwoju Terytorialnego – jednostki pomocniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Dolny Sląsk bez Smogu

W dniach 12 grudnia 2019 r.  - 19 grudnia 2019 r. w ramach regionalnej kampanii ekoedukacyjnej Dobra Atmosfera odwiedziliśmy Głuszyce, (...)
W dniach 5 grudnia 2019 r.  - 12 grudnia 2019 r.w ramach regionalnej kampanii ekoedukacyjnej Dobra Atmosfera odwiedziliśmy Ziębice, przybywając (...)
W dniach 28 listopada  - 5 grudnia 2019 r. w ramach regionalnej kampanii ekoedukacyjnej Dobra Atmosfera odwiedziliśmy Ziębice, przybywając z (...)
W dniach 12-18 grudnia br. wykonywaliśmy pomiary jakości powietrza w zakresie stężenia pyłu PM2,5 w Dobrzykowicach (gmina Czernica), przy współpracy (...)
podsumowanie akcji w sezonie 2017/2018
W dniach 28 marca – 4 kwietnia 2018 r. celem pomiarów jakości powietrza odwiedziliśmy Malczyce, przybywając z pyłomierzem na zaproszenie (...)
W dniach 21-28 marca 2018 r. w ramach akcji Dolny Śląsk bez smogu odwiedziliśmy Lubawkę, przybywając z pyłomierzem na zaproszenie (...)
W dniach 14-21 marca 2018 r. w ramach akcji Dolny Śląsk bez smogu odwiedziliśmy Bogatynię, przybywając z pyłomierzem na zaproszenie (...)
W dniach 7-14 marca 2018 r. w ramach akcji Dolny Śląsk bez smogu odwiedziliśmy Szklarską Porębę, przybywając z pyłomierzem na (...)
W dniach 28 lutego – 7 marca 2018 r. w ramach akcji Dolny Śląsk bez smogu odwiedziliśmy Kąty Wrocławskie, przybywając (...)
więcej

Kim jesteśmy?


Organizacja powstała z inicjatywy obywateli przy wsparciu wrocławskich organizacji społecznych. W EKOCENTRUM we Wrocławiu 9 czerwca 2014 r. odbyło się spotkanie zawiązujące Inicjatywę na rzecz czystego powietrza na Dolnym Śląsku. Wzięli w nim udział zaniepokojeni stanem powietrza mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, nauki, biznesu oraz eksperci energetyczni.
Kilka miesięcy później, 7 października 2014 r., podczas spotkania Inicjatywy przyjęto nazwę: Dolnośląski Alarm Smogowy. Inicjatywa na rzecz czystego powietrza. Postanowiono również, że, inicjatywa zarejestruje się jako stowarzyszenie oraz będzie zabiegać o środki na wsparcie kampanii informacyjnej na rzecz czystego powietrza na Dolnym Śląsku.

poczta@dolnoslaskialarmsmogowy.pl