tytul: Dolny Śląsk bez smogu w Strzelinietytul: Dolny Śląsk bez smogu w Sobótcetytul: Dolny Śląsk bierze głęboki oddech: mamy uchwały antysmogowe! tytul: Andrzejkowe czuwanie antysmogowe: Radni nie bądźcie bezradni! tytul: Dolny Śląsk bez smogu w Radwanicachtytul: Dolny Śląsk bez smogu w Czarnym Borzetytul: Europejski wskaźnik jakości powietrza: aktualne informacje o jakości powietrza na wyciągnięcie rękitytul: To nie krasnoludki nas trują

Dolny Śląsk bez smogu w Ścinawie

opublikowano 26 listopada 2017r.

W dniach 15-22 listopada 2017 r. gościliśmy z naszym pyłomierzem w Ścinawie na zaproszenie gminy, gdzie wspólnie z Radiem Wrocław oraz Instytutem Rozwoju Terytorialnego prowadziliśmy pomiar jakości tamtejszego powietrza.

Dolny Śląsk bez smogu w Ścinawie

Pomiary wykonywane były w zakresie stężenia pyłu zawieszonego PM10, przy pomocy pyłomierza DustTrack 8530. Sprzęt został zainstalowany na Rynku, nad wejściem do Ratusza.

Poniżej wykres prezentujący wyniki pomiaru jakość powietrza w Ścinawie (linia pozioma obrazuje normę średniodobową dla PM10 – 50 µg/m3)


 
Ponieważ pomiary w dniach 15 i 22 listopada nie obejmowały pełnej doby, nie mamy wyliczeń stężenia średniodobowego PM10 dla tych dni. Dla pozostałych dni średnie dobowe wyglądają następująco:

 • •    średnia z 16/11/2017- 89,8 µg/m3
 • •    średnia z 17/11/2017- 93,5 µg/m3
 • •    średnia z 18/11/2017- 48,3 µg/m3
 • •    średnia z 19/11/2017 - 16,3 µg/m3
 • •    średnia z 20/11/2017 - 30,4 µg/m3
 • •    średnia z 21/11/2017- 55,6 µg/m3

Oto zaś wykres porównawczy: pokazujący nasze wyniki w zestawieniu z wynikami na najbliższej stacji pomiarowej WIOŚ – w Legnicy:

 

Jak widać odnotowane poziomy stężeń są niekiedy dwakroć wyższe w Ścinawie niż w Legnicy. Należy tutaj pamiętać, iż stacja w Legnicy jest zlokalizowana w nieco innym otoczeniu. Uzyskane wyniki należy rozpatrywać także pod kątem panującej wówczas aury. Maksymalne odnotowane przez nas stężenie PM10 wyniosło 875 µg/m3 w dniu 18/11/2017 o godz. 8:23.

Źródłem zapylenia w sezonie grzewczym jest, jak powszechnie wiadomo, dym uchodzący z domowych kominów, zwłaszcza tam, gdzie do ogrzewania używany jest węgiel, czy drewno. W przypadku Ścinawy praktycznie nie ma zresztą innego wyboru (paliwa), gdyż nie ma tam gazociągu (ani sieci ciepłowniczej). Nadzieję na poprawę sytuacji dają plany dociągnięcia gazu, co pozwoliłoby na zmniejszenie niskiej emisji.

Należy pamiętać, że uzyskane wyniki:

 • są próbką tylko dla tego przedziału czasowego (6 z 365 dni) i tylko dla tego miejsca, gdzie stał pyłomierz;
 • nie zastępują oficjalnych badań i nie stanowią podstaw do określenia stanu powierza przez cały rok. W tym celu najlepiej zainstalować odpowiedni sprzęt na stałe;
 • nie sprawią, że poprawi się jakość powietrza. Zazwyczaj jest wręcz odwrotnie – modelowania często okazują się niedoszacowane, pomiary zaś wskazują faktyczny, gorszy stan jakości powietrza.

Polacy mają żelazne płuca

W Polsce normy dobowe dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:

 • •    poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy)
 • •    poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy)
 • •    poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy)

Warto tu zauważyć, że polskie poziomy są wyjątkowo liberalne w kwestiach informowania i alarmowania społeczeństwa o smogu, który w takich dawkach poważnie zagraża naszemu życiu i zdrowiu. We Francji na przykład poziom alarmowy wynosi 80 µg/m3, w Czechach 100 µg/m3, w Wielkiej Brytanii: 101 µg/m3. Przed kilkoma dniami Polski Alarm Smogowy ponownie zaapelował do Ministra Środowiska o obniżenie progów alarmowania.

Radek Lesisz

„Dolny Śląsk bez smogu” to wspólna akcja Radia Wrocław, Dolnośląskiego Alarmu Smogowego oraz Instytutu Rozwoju Terytorialnego – jednostki pomocniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

link terra