tytul: Dolny Śląsk bez smogu w Sobótcetytul: Dolny Śląsk bierze głęboki oddech: mamy uchwały antysmogowe! tytul: Andrzejkowe czuwanie antysmogowe: Radni nie bądźcie bezradni! tytul: Dolny Śląsk bez smogu w Ścinawietytul: Dolny Śląsk bez smogu w Czarnym Borzetytul: Europejski wskaźnik jakości powietrza: aktualne informacje o jakości powietrza na wyciągnięcie rękitytul: To nie krasnoludki nas trujątytul: Akcja Dolny Śląsk bez smogu - zaproszenie

Dolny Śląsk bez smogu w Radwanicach

opublikowano 26 listopada 2017r.

W dniach 25-30 października 2017 gościliśmy z pyłomierzem w miejscowości Radwanice, znajdującej się zaraz za wschodnią granicą Wrocławia. Akcja była prowadzona we współpracy z gminą Siechnice oraz Uniwersytetem Wrocławskim.

Dolny Śląsk bez smogu w Radwanicach

Pomiary wykonywane były w zakresie stężenia pyłu zawieszonego PM2,5, przy pomocy pyłomierza DustTrack 8530, zainstalowanego na posesji w pobliżu ulicy Wrocławskiej. Sprzęt został użyczony dzięki uprzejmości Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, prowadzącego projekt LIFE-APIS.

Pomiar jakości powietrza w Radwanicach robiony był dla PM2,5, nie zaś dla PM10. W przepisach (UE) nie występuje norma dzienna dla PM2,5, jest natomiast wytyczna WHO – 25 µg/m3. Zarejestrowane poziomy stężenia PM2,5 zostały zatem odniesione do Polskiego Indeksu Jakości Powietrza – poniżej wykres.

Oznaczenia poszczególnych kolorów i zalecane działania - TUTAJ

Ponieważ pomiary w dniach 25 i 30 października nie obejmowały pełnej doby, nie mamy wyliczeń stężenia średniodobowego PM2,5 dla tych dni. Dla pozostałych dni średnie dobowe wyglądają następująco:

 • średnia z 26/10/2017- 24,8 µg/m3
 • średnia z 27/10/2017- 9,6 µg/m3
 • średnia z 28/10/2017- 9,1 µg/m3
 • średnia z 29/10/2017 - 6 µg/m3

Orkan Ksawery

Względnie czyste powietrze w okresie pomiarów (pomimo tzw. peaków, czyli skokowych wzrostów stężenia zapylenia) to zasługa szalejącego w tym czasie orkanu Ksawery, który skutecznie rozwiewał wszelkie zanieczyszczenia. Na przykładzie tych pomiarów doskonale widać jak bardzo jakość powietrza jest uzależniona od pogody – przy tak silnym wietrze zanieczyszczenia ulegają rozproszeniu, smog znika. Dlatego wyniki te należy rozpatrywać pod kątem panującej wówczas aury.

Oto zaś wykres porównawczy: pokazujący nasze wyniki w zestawieniu z wynikami na najbliższej stacji pomiarowej WIOŚ – na Wiśniowej we Wrocławiu:


 
Jak widać w obu przypadkach zanotowano tendencję malejącą. Zarówno w Radwanicach, jak i we Wrocławiu nie zanotowano w tych dniach przekroczeń wytycznych WHO dla norm dobowych PM2,5. Niemniej nagłe popołudniowe wzrosty stężeń 25 i 26 października w Radwanicach dają do myślenia. Maksymalne odnotowane przez nas stężenie PM2,5 wyniosło 539 µg/m3 w dniu 25/10/2017 o godz. 16:26.

Źródłem zapylenia w sezonie grzewczym jest, jak powszechnie wiadomo, dym uchodzący z domowych kominów, zwłaszcza tam, gdzie do ogrzewania używany jest węgiel, czy drewno. W przypadku Radwanic dodatkowym czynnikiem zanieczyszczającym powietrze jest pył podnoszony i emitowany przez pojazdy na ruchliwej drodze krajowej nr 94, która biegnie przez środek miejscowości.

Należy jednocześnie pamiętać, że uzyskane wyniki:

 • są próbką tylko dla tego przedziału czasowego (6 z 365 dni) i tylko dla tego miejsca, gdzie stał pyłomierz;
 • nie zastępują oficjalnych badań i nie stanowią podstaw do określenia stanu powierza przez cały rok. W tym celu najlepiej zainstalować odpowiedni sprzęt na stałe;
 • nie sprawią, że poprawi się jakość powietrza. Zazwyczaj jest wręcz odwrotnie – modelowania często okazują się niedoszacowane, pomiary zaś wskazują faktyczny, gorszy stan jakości powietrza.

Uchwała antysmogowa dla Dolnego Śląska

Warto odnotowania jest fakt, iż gmina Siechnice wyraziła wolę przystąpienia do planowanej uchwały antysmogowej dla Dolnego Śląska – co świadczy o świadomości problemu i woli zmierzenia się nim. Siechnice jako jedna z nielicznych gmin posiada sieć ciepłowniczą. To wielki atut w walce ze smogiem.
Dolny Śląsk to jeden z 3 najbardziej zanieczyszczonych województw w Polsce. Jak pokazują coroczne raporty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, praktycznie wszystkie gminy w regionie mają problem z zanieczyszczeniami powietrza. Każdy sezon grzewczy to czas morowy dla Dolnoślązaków.

Polacy mają żelazne płuca

W Polsce normy dobowe dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:

 • poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy)
 • poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy)
 • poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy)

Warto tu zauważyć, że polskie poziomy są wyjątkowo liberalne w kwestiach informowania i alarmowania społeczeństwa o smogu, który w takich dawkach poważnie zagraża naszemu życiu i zdrowiu. We Francji na przykład poziom alarmowy wynosi 80 µg/m3, w Czechach 100 µg/m3, w Wielkiej Brytanii: 101 µg/m3. Przed kilkoma dniami Polski Alarm Smogowy ponownie zaapelował do Ministra Środowiska o obniżenie progów alarmowania.

Tekst: Radek Lesisz, wykres: Anetta Drzeniecka-Osiadacz, 23/11/2017

„Dolny Śląsk bez smogu” to wspólna akcja Radia Wrocław, Dolnośląskiego Alarmu Smogowego oraz Instytutu Rozwoju Terytorialnego – jednostki pomocniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
 

link terra