tytul: Działkowy sezon smogowytytul: DAS pyta się o wrocławski ZZK o przygotowanie budynków do zapobiegania smogowi w mieście. tytul: Zbiór często zadawanych pytań i odpowiedzi dotyczących prawnych aspektów kontroli przestrzegania uchwał antysmogowychtytul: Węgiel brunatny jak dopalaczetytul: Rusz powietrzem..., bo możesz – kampania społeczna na rzecz walki ze smogiemtytul: Wyniki pomiarów jakości powietrza w Polanicy-Zdroju w zakresie stężenia pyłu zawieszonego PM10tytul: Pomiary jakości powietrza w Pisarzowicach 23-30.01.2019tytul: Nowa Ruda zasługuje na miano polskiej stolicy smogu

Antysmogowe tezy dla Wrocławia

opublikowano 8 maja 2019r.

Wrocław to piękne i dumne miasto, którego najcenniejszą wartością są jego mieszkańcy. Nie stać na marnotrawienie ich życia i zdrowia. Walka ze smogiem i przeciwdziałanie zmianom klimatu powinny być bezwzlędnym priorytetem samorządu. Badania opinii publicznej dowodzą, że tego oczekują też wrocławianki i wrocławianie. Wrocław może się stać Zieloną Stolicą Europy, jeśli upora się zanieczyszczeniami powietrza i aktywnie zaangażuje w walkę ze zmianami klimatu (nie tylko w zakresie adaptacji do ich skutków). Badania opinii publicznej dowodzą, że dla mieszkańców Wrocławia walka ze smogiem to jedno z podstawowych zadań samorządu.

Antysmogowe tezy dla Wrocławia

Wyzwania:

 •  Rok 2018, drugi sezon grzewczy od momentu uchwalenia dolnośląskich uchwał antysmogowych: 50 dni z przekroczeniami normy PM10 (pomiar manualny WIOŚ, ul. Orzechowa 61) oraz 104 dni z przekroczeniami normy WHO dla PM2,5 (pomiar manualny WIOŚ, ul. Na Grobli).
 • Wrocław ogólnopolskim liderem kopciuchów w sektorze komunalnym: 17988 mieszkań należących do Gminy Wrocław jest ogrzewanych piecami na paliwa stałe (Łódź 13371, Szczecin 6682, Gdańsk 5788, Poznań 3639, Katowice 2540, Warszawa 1871, Kraków 38).
 • 66% wielorodzinnych kamienic, należących w 100% do Gminy Wrocław, jest wyposażonych w piece na paliwa stałe (892 budynki).
 •     • Przy dotychczasowym tempie likwidacji pieców w mieszkaniach komunalnych miasto spełni założenia uchwały antysmogowej za 15 lat (tempo wymiany: 6,5% rocznie).
 • W budżecie na rok 2019 rok przewidziano ok. 15 mln złotych na  likwidację pieców w programie Kawka+. Dodatkowo w spółkach miejskich zarządzających mieszkaniami komunalnym planuje się likwidację 1200 palenisk. To zdecydowanie za mało.
 • Tylko dla 38 (spośród 1345) gminnych budynków wielorodzinnych przygotowano plany termomodernizacji. Dla 4 złożono wnioski o finansowanie zewnętrzne.
 • Rozproszenie kompetencji antysmogowych i środowiskowych w urzędzie. Brak całościowego programu dotyczącego wszystkich budynków komunalnych (w tym przedszkoli i szkół) oraz brak kompleksowej polityki walki ze smogiem.

Rozwiązania:

 • Miasto musi wziąć odpowiedzialność za likwidację pieców i termomodernizację mienia komunalnego (w tym szkoły i budynki użyteczności publicznej) uwzględniając odpowiednie wydatki na ten cel w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (WPI). Potrzebne co najmniej trzykrotne przyspieszenie biorąc pod uwagę opóźnienia w sektorze komunalnym.
 • Stworzenie spójnego planu i harmonogramu walki ze smogiem w sektorze komunalnym (z podziałem na poszczególne lata i konkretne wskaźniki likwidacji palenisk oraz termomodernizacji budynków, w terminach wyznaczonych uchwałą antysmogową).
 • Powołanie profesjonalnego menadżera oraz zespołu technicznego ds. realizacji polityki antysmogowej i klimatycznej, który scalałby rozproszone kompetencje i koordynował zadania w poszczególnych departamentach (w tym sektor komunalny, szkoły).
 • Pilne zadanie: wykonanie audytów energetycznych i przygotowanie projektów budowlanych uwzględniających najnowocześniejsze rozwiązania grzewcze i termomodernizacyjne. Skuteczne  zaplanowanie środków własnych w WPI oraz aplikacja do źródeł zewnętrznych.
 • W konsekwencji realizacja pilotażowych, rynkowych i innowacyjnych rozwiązań m.in. w szkołach (efekt: czyste powietrze dla dzieci w szkołach i przedszkolach w sezonie grzewczym) jako sposób na promocję i wdrażanie dobrych praktyk również w sektorze wspólnot mieszkaniowych i domów prywatnych.
 • Zintegrowanie walki ze smogiem z ochroną klimatu. Dobrym punktem wyjścia może być organizacja Obywatelskiego Panelu ds. Ochrony Klimatu i Jakości Powietrza, który pozwoli na wypracowanie wiążących rekomendacji w zakresie miejskiej polityki klimatycznej i antysmogowej.
link terra