×
logo
pomiary
logo

„Dolny Śląsk bez smogu” w Strzegomiu

W dniach 25 stycznia – 1 lutego 2017 mierzyliśmy zanieczyszczenie powietrza w Strzegomiu.

Dzięki temu, że gościliśmy na zaproszenie władz miasta, nasz profesjonalny pyłomierz stanął na balkonie Ratusza. Pomiary były prowadzone w zakresie stężenia pyłu zawieszonego PM10 i wyniki rysują się następująco:

Ponieważ pomiary 25.01.2017 i 1.02.2017 nie obejmowały pełnej doby, nie robiliśmy wyliczeń stężenia średniodobowego PM10 dla tych dni.
W Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:

 • poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy)
 • poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy)
 • poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy)

Warto tu zauważyć, że polskie poziomy są wyjątkowo liberalne w kwestiach informowania i alarmowania społeczeństwa o smogu, który w takich dawkach poważnie zagraża naszemu życiu i zdrowiu. We Francji na przykład poziom alarmowy wynosi 80 µg/m3, w Czechach 100 µg/m3, w Wielkiej Brytanii: 101 µg/m3. Na apel Polskiego Alarmu Smogowego o obniżenie progów alarmowania, resort środowiska odpowiedział niedawno, że "w związku z nagminnym występowaniem w Polsce, w okresie jesienno-zimowym przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10, wprowadzenie poziomu alarmowego dla tego zanieczyszczenia na poziomie poniżej 300, a nawet 100 µg/m3, byłoby działaniem nieskutecznym. Powodowałoby bowiem konieczność częstego ogłaszania stanu alarmowego.”
A tak wyglądają wyniki z naszego pyłomierza:

 1. średnia dla 26/01/2017: 61 µg/m3
 2. średnia dla 27/01/2017: 45 µg/m3
 3. średnia dla 28/01/2017: 57 µg/m3
 4. średnia dla 29/01/2017: 52 µg/m3
 5. średnia dla 30/01/2017: 41 µg/m3
 6. średnia dla 31/01/2017: 43 µg/m3

Wynika z tego, że przez 3 z 6 dni normy stężenia pyłu były przekroczone. Maksymalne stężenie PM10 zarejestrowane przez pyłomierz wyniosło 263 µg/m3.

Spoglądając na wykres, widać, iż wzrosty stężeń notowane są przede wszystkim w godzinach wieczornych – wiąże się to z faktem rozpalania węgla (i nie tylko) w piecach po powrocie ludzi z pracy do domu.
Należy jednocześnie pamiętać, że uzyskane wyniki:

 • są próbką tylko dla tego przedziału czasowego (6 z 365 dni) i tylko miejsca, gdzie stał pyłomierz;
 • są uzależnione od panującej wówczas pogody (akurat w owym czasie nie było silnych wiatrów);
 • nie zastępują oficjalnych badań i nie stanowią podstaw do określenia stanu powierza w Strzegomiu przez cały rok. W tym celu najlepiej zainstalować odpowiedni sprzęt w Strzegomiu na stałe;
 • nie sprawią, że poprawi się jakość powietrza. Zazwyczaj jest wręcz odwrotnie – modelowania często okazują się niedoszacowane, pomiary zaś wskazują faktyczny, gorszy stan jakości powietrza.

Warto tu wspomnieć, że ankiecie przeprowadzonej przez Instytutu Rozwoju Terytorialnego gmina Strzegom wyraziła wolę przystąpienia do planowanej uchwały antysmogowej dla Dolnego Śląska – co świadczy o świadomości problemu i woli zmierzenia się nim.
Strzegom, podobnie jak wszystkie dolnośląskie gminy, potrzebuje uchwały antysmogowej – dziś jest to jedyny realny oręż w walce ze smogiem, a Dolny Śląsk to jeden z 3 najbardziej zanieczyszczonych województw w Polsce. Brakuje w dalszym ciągu krajowych norm na paliwa stałe i urządzenia do ich spalania, lecz za pomocą uchwał antysmogowych sejmiki wojewódzkie już dziś mogą wprowadzać takie regulacje na swoim terenie. Małopolska i Śląsk już mają przygotowane uchwały antysmogowe – najwyższy czas na nasz region.

Radek Lesisz, 2.2.2017
„Dolny Śląsk bez smogu” to wspólna akcja Radia Wrocław,
Dolnośląskiego Alarmu Smogowego oraz Instytutu Rozwoju Terytorialnego.

Dolny Sląsk bez Smogu

W dniach 12 grudnia 2019 r.  - 19 grudnia 2019 r. w ramach regionalnej kampanii ekoedukacyjnej Dobra Atmosfera odwiedziliśmy Głuszyce, (...)
W dniach 5 grudnia 2019 r.  - 12 grudnia 2019 r.w ramach regionalnej kampanii ekoedukacyjnej Dobra Atmosfera odwiedziliśmy Ziębice, przybywając (...)
W dniach 28 listopada  - 5 grudnia 2019 r. w ramach regionalnej kampanii ekoedukacyjnej Dobra Atmosfera odwiedziliśmy Ziębice, przybywając z (...)
W dniach 12-18 grudnia br. wykonywaliśmy pomiary jakości powietrza w zakresie stężenia pyłu PM2,5 w Dobrzykowicach (gmina Czernica), przy współpracy (...)
podsumowanie akcji w sezonie 2017/2018
W dniach 28 marca – 4 kwietnia 2018 r. celem pomiarów jakości powietrza odwiedziliśmy Malczyce, przybywając z pyłomierzem na zaproszenie (...)
W dniach 21-28 marca 2018 r. w ramach akcji Dolny Śląsk bez smogu odwiedziliśmy Lubawkę, przybywając z pyłomierzem na zaproszenie (...)
W dniach 14-21 marca 2018 r. w ramach akcji Dolny Śląsk bez smogu odwiedziliśmy Bogatynię, przybywając z pyłomierzem na zaproszenie (...)
W dniach 7-14 marca 2018 r. w ramach akcji Dolny Śląsk bez smogu odwiedziliśmy Szklarską Porębę, przybywając z pyłomierzem na (...)
W dniach 28 lutego – 7 marca 2018 r. w ramach akcji Dolny Śląsk bez smogu odwiedziliśmy Kąty Wrocławskie, przybywając (...)
więcej

Kim jesteśmy?


Organizacja powstała z inicjatywy obywateli przy wsparciu wrocławskich organizacji społecznych. W EKOCENTRUM we Wrocławiu 9 czerwca 2014 r. odbyło się spotkanie zawiązujące Inicjatywę na rzecz czystego powietrza na Dolnym Śląsku. Wzięli w nim udział zaniepokojeni stanem powietrza mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, nauki, biznesu oraz eksperci energetyczni.
Kilka miesięcy później, 7 października 2014 r., podczas spotkania Inicjatywy przyjęto nazwę: Dolnośląski Alarm Smogowy. Inicjatywa na rzecz czystego powietrza. Postanowiono również, że, inicjatywa zarejestruje się jako stowarzyszenie oraz będzie zabiegać o środki na wsparcie kampanii informacyjnej na rzecz czystego powietrza na Dolnym Śląsku.

poczta@dolnoslaskialarmsmogowy.pl