tytul: Dolny Śląsk bez Smogu w Bardzietytul: Dolny Śląsk bez Smogu w Kamiennej Górzetytul: „Dolny Śląsk bez smogu” w Leśnejtytul: „Dolny Śląsk bez smogu” we Wleniutytul: „Dolny Śląsk bez smogu” w Strzegomiutytul: Stanowisko Rady Krajowej Partii Zieloni w sprawie antysmogowego projektu rządu.tytul: KAWKA 2017 – ogłoszenie o naborze we Wrocławiutytul: Walka ze smogiem to obowiązek samorządów!

Dolny Śląsk bez smogu w Kowarach

opublikowano 22 lutego 2017r.

Kolejnym odwiedzanym w ramach naszej akcji miastem były Kowary

Dolny Śląsk bez smogu w Kowarach


Na zaproszenie lokalnych aktywistów antysmogowych i z ich pomocą zainstalowaliśmy sprzęt pomiarowy na balkonie jednej z kamienic w ścisłym centrum Kowar, przy ul. 1 Maja. Pomiary wykonywane były w dniach 8– 15 lutego 2017 w zakresie stężenia pyłu zawieszonego PM10.

Poniżej wykres prezentujący jakość powietrza (linia pozioma to poziom dopuszczalny dobowy dla PM10 – 50 µg/m3)

Wykonywane pomiary wskazują, że problem zanieczyszczenia powietrza jest tu podobny jak w innych miejscowościach kotliny jeleniogórskiej.  Pomiary wykazują korelację z wynikami stwierdzonymi na oficjalnej całorocznej stacji pomiarów jakości powietrza w Jeleniej Górze na ul. Ogińskiego – na której również zaobserwowano znaczące pogorszenie w dniach 12-15.02.2017.

Polacy mają żelazne płuca

W Polsce normy dobowe dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:

  • poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy)
  • poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy)
  • poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy)

Warto tu zauważyć, że polskie poziomy są wyjątkowo liberalne w kwestiach informowania i alarmowania społeczeństwa o smogu, który w takich dawkach poważnie zagraża naszemu życiu i zdrowiu. We Francji na przykład poziom alarmowy wynosi 80 µg/m3, w Czechach 100 µg/m3, w Wielkiej Brytanii: 101 µg/m3.

Na apel Polskiego Alarmu Smogowego o obniżenie progów alarmowania, resort środowiska odpowiedział niedawno, że "w związku z nagminnym występowaniem w Polsce, w okresie jesienno-zimowym przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10, wprowadzenie poziomu alarmowego dla tego zanieczyszczenia na poziomie poniżej 300, a nawet 100 µg/m3, byłoby działaniem nieskutecznym. Powodowałoby bowiem konieczność częstego ogłaszania stanu alarmowego.

Średnie dobowe i wnioski

Ponieważ nasze pomiary w dniach 8.02.2017 i 15.02.2017 nie obejmowały pełnej doby, nie wykonano wyliczeń stężenia średniodobowego PM10 dla tych dni.  Dla pozostałych dni średnie dobowe wyglądają następująco:

  •     średnia dla 09/02/2017: 64 µg/m3
  •     średnia dla 10/02/2017: 62 µg/m3
  •     średnia dla 11/02/2017: 37 µg/m3
  •     średnia dla 12/02/2017: 85 µg/m3
  •     średnia dla 13/02/2017: 153 µg/m3
  •     średnia dla 14/02/2017: 137 µg/m3

Przeprowadzone badania wskazują, że przez 5 z 6 analizowanych dni (za wyjątkiem 11.02.2017) normy stężenia pyłu były przekroczone.  Zaobserwowano znaczące zróżnicowanie jakości powietrza. Wzrosty stężeń notowane są przede wszystkim w godzinach popołudniowych i wieczornych – szczególnie widać to w dniach 12-13.02.2017. Wiąże się to z faktem rozpalania w piecach po powrocie ludzi z pracy do domu oraz ustaniem naturalnej konwencji powietrza spowodowanej promieniami słonecznymi.

Należy jednocześnie pamiętać, że uzyskane wyniki są próbką dla tego przedziału czasowego (6 z 365 dni) i tylko miejsca, gdzie stał pyłomierz; są uzależnione od panującej pogody;  nie zastępują oficjalnych badań i nie stanowią podstaw do określenia stanu powierza w Kowarach przez cały rok.

Przeprowadzony rekonesans pomiarowy pozwala jednak spodziewać się dla Kowar przekroczeń limitów dni dla stężeń dobowych pyłu PM10 – pomimo nie wskazania tego faktu w modelowaniu wykonywanym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Potwierdzeniem tego faktu mogłyby być jedynie całoroczne badania wykonane dla Kowar.

Pozostałe dane

Maksymalne stężenie PM10 zarejestrowane zostało 2017-02-14 o godz. 16:56:21 wyniosło 818 µg/m3. Minimalne zaś wyniosło 17 µg/m3 w dniu 2017-02-12 o godz. 06:32:21.
Sprzęt pobierał próbki do badania co 120 sekund, przez 6 dni i 21 godzin i 20 minut: od 2017-02-08, 13:08:21 do 2017-02-15, 10:28:21.
Średnia z całego pomiaru to 87 µg/m3.

Uchwała antysmogowa dla Dolnego Śląska

Warto odnotowania jest fakt, iż Kowary wyraziły wolę przystąpienia do planowanej uchwały antysmogowej dla Dolnego Śląska – co świadczy o świadomości problemu i woli zmierzenia się nim. Kowary, podobnie jak inne dolnośląskie gminy, potrzebuje uchwały antysmogowej. Jest ona niezbędnym środkiem do poprawy jakości powietrza. Przypomnijmy – Dolny Śląsk to jeden z 3 najbardziej zanieczyszczonych województw w Polsce.

Doniesienia medialne


Radek Lesisz, Krzysztof Smolnicki 16.02.2017

„Dolny Śląsk bez smogu” to wspólna akcja Radia Wrocław,
Dolnośląskiego Alarmu Smogowego oraz Instytutu Rozwoju Terytorialnego.

link terra