tytul: Dolny Śląsk bez smogu w Szklarskiej Porębietytul: Pomiary stężenia pyłów zawieszonychtytul: Podkłady kolejowe: toksyczny opał na wyciągnięcie rękitytul: Dolny Śląsk bez smogu w Kątach Wrocławskichtytul: Dolny Śląsk bez smogu w Jedlinie-Zdrójtytul: Dolny Śląsk bez smogu w Ścinawce Średniejtytul: Dolny Śląsk bez smogu w Bielawietytul: Dolny Śląsk bez smogu w Ziębicach

Dolny Śląsk bez smogu w Środzie Śląskiej

opublikowano 1 marca 2018r.

W dniach 21 – 28 luty 2018 r. w ramach akcji Dolny Śląsk bez smogu odwiedziliśmy Środę Śląską, przybywając z pyłomierzem na zaproszenie władz starostwa powiatowego. 

Dolny Śląsk bez smogu w Środzie Śląskiej

Pomiary wykonywane były w zakresie stężenia pyłu zawieszonego PM10, przy pomocy profesjonalnego pyłomierza, który został ustawiony na daszku budynku przy ul. Świdnickiej 31 (komin widoczny na zdjęciu powyżej jest nieczynny). 

Wyniki z pomiaru przedstawiają się następująco (linia pozioma obrazuje normę średniodobową dla PM10 – 50 µg/m3):

Ponieważ badanie nie obejmowało pełnej doby pierwszego i ostatniego dnia, nie wykonano wyliczeń stężenia średniodobowego PM10 dla 21 i 28 lutego 2018. Najwyższe stężenie (276 mg/m3) miało miejsce 2018-02-25 o 16:45. Z wykresu widać, iż wzrosty zanieczyszczenia powietrza notowane są głównie po południu/wieczorami, czyli w czasie, gdy rozpalane są piece.

Najbliższa stacja WIOŚ, do której można porównać wyniki, znajduje się w Legnicy. Stężenia średniodobowe pyłu PM10 w porównaniu do tej stacji i z tego okresu wyglądają następująco (norma dobowa dla PM10 to 50 µg/m3):

W ciągu 6 pełnych dni pomiarów zanotowaliśmy 6 z przekroczeniami normy PM10. 

Należy jednocześnie pamiętać, że wyniki z pomiarów:

  • są wielce uzależnione od panującej wówczas pogody (np. wiatr, deszcz, śnieg oczyszcza oczyszczają powietrze z pyłów) oraz od lokalizacji urządzenia;
  • są próbką tylko dla tego przedziału czasowego (6 z 365 dni) i tylko dla tego miejsca, gdzie stał pyłomierz;
  • nie zastępują oficjalnych badań i nie stanowią podstaw do określenia stanu powierza przez cały rok. W tym celu najlepiej zainstalować profesjonalny sprzęt na stałe;
  • nie sprawią, że poprawi się jakość powietrza. Zazwyczaj jest wręcz odwrotnie – modelowania często okazują się niedoszacowane, pomiary zaś wskazują faktyczny, gorszy stan jakości powietrza.

Skąd ten smog?

Źródłem zapylenia w sezonie grzewczym jest, jak powszechnie wiadomo, dym uchodzący z domowych kominów, zwłaszcza tam, gdzie do ogrzewania używany jest węgiel, czy drewno. W ciągu ostatnich dni notujemy duży spadek temperatur w całym kraju. Odbija się to pośrednio wzrostem zanieczyszczeń w powietrzu. Przy braku warunków dla rozwiewania i rozmywania zanieczyszczeń (wiatry i deszcze), nawet pomimo ładnego słońca, notuje się koncentrację pyłów zawieszonych (np. PM10), zwłaszcza na terenach gęsto zabudowanych, czy w kotlinach i dolinach górskich.  

Uchwała antysmogowa dla Dolnego Śląska

Dolny Śląsk to jeden z 3 najbardziej zanieczyszczonych województw w Polsce. Jak pokazują coroczne raporty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, praktycznie wszystkie gminy w regionie mają problem z zanieczyszczeniami powietrza. Każdy sezon grzewczy to czas morowy dla Dolnoślązaków. 

Zgodnie z przyjętą jednogłośnie 30.11.2017 r. uchwałą antysmogową dla Dolnego Śląska, w Środzie Śląskiej od 1 lipca 2018 roku nie będzie można spalać mułów i flotów węglowych, węgla sypkiego o uziarnieniu poniżej 3mm, węgla brunatnego oraz mokrego drewna (o wilgotności pow. 20%). Dalej będzie można używać węgla i drewna, ale tylko wysokiej jakości. Od 1.7.2018 nie będzie można też montować nowych „kopciuchów”, tylko piece i kotły spełniające wymogi emisji pyłu określone dla Ekoprojektu. Do roku 2024 roku mają zniknąć obecnie używane „kopciuchy”, zaś kotły klasy 3 lub 4 będą mogły pracować jeszcze do 2028 roku. Docelowo mają pozostać w użyciu tylko urządzenia grzewcze na paliwa stałe spełniające wymogi Ekoprojektu. W celu obniżenia emisyjności obecnie używanych „kopciuchów” uchwała antysmogowa zezwala na stosowanie elektrofiltrów (które od lat używa przemysł zmuszony przepisami do redukcji zanieczyszczeń powietrza).

Polacy mają żelazne płuca

W Polsce normy dobowe dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:

  • poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy)
  • poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy)
  • poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy)

Warto tu zauważyć, że polskie poziomy są wyjątkowo liberalne w kwestiach informowania i alarmowania społeczeństwa o smogu, który w takich dawkach poważnie zagraża naszemu życiu i zdrowiu. We Francji na przykład poziom alarmowy wynosi 80 µg/m3, w Czechach 100 µg/m3, w Wielkiej Brytanii: 101 µg/m3. Stąd apele alarmów smogowych i naukowców o obniżenie poziomów do standardów powszechnie obowiązujących w Europie.

Radek Lesisz, 28/02/2018

„Dolny Śląsk bez smogu” to wspólna akcja Radia Wrocław, Dolnośląskiego Alarmu Smogowego oraz Instytutu Rozwoju Terytorialnego – jednostki pomocniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.


 

Oświadczenie

Odnosząc się do informacji zawartych w artykule "Znamy wyniki badań pyłomierza zamontowanego w Środzie Śląskiej. Wszelkie normy zostały przekroczone" pragniemy oświadczyć, iż nikt z Dolnośląskiego Alarmu Smogowego ani Instytutu Rozwoju Terytorialnego nie kontaktował się z panem zastępcą burmistrza Marcinem Nowakowskim przedstawiając mu propozycję przeprowadzenia badania jakości powietrza.

Nasze badania prowadzimy wspólnie z Radiem Wrocław już drugi rok, w różnych miejscowościach Dolnego Śląska. Panująca podczas pomiarów pogoda nie stanowi nigdy elementu warunkującego współpracę z lokalnymi samorządami, które na wnioski mieszkańców, lub z własnej inicjatywy, goszczą nas u siebie.

 

Z poważaniem,

Dolnośląski Alarm Smogowy

 

link terra