×
logo
pomiary
logo

Dolny Śląsk bez smogu w Czarnym Borze

W dniach 8-15 listopada 2017 gościliśmy z pyłomierzem w gminie Czarny Bór, na zaproszenie jednego z mieszkańców miejscowości.

Pomiary wykonywane były w zakresie stężenia pyłu zawieszonego PM10, przy pomocy pyłomierza DustTrack 8530, mierzącego pod czujnym okiem kruka na balkonie jednego z domów.

Poniżej wykres prezentujący jakość powietrza w Czarny Borze (linia pozioma obrazuje normę średniodobową dla PM10 – 50 µg/m3)


Ponieważ pomiary w dniach 8 i 15 listopada nie obejmowały pełnej doby, nie wykonano wyliczeń stężenia średniodobowego PM10 dla tych dni. Dla pozostałych dni średnie dobowe wyglądają następująco:

 • średnia z 9/11/2017 - 44,5 µg/m3
 • średnia z 10/11/2017- 15,2 µg/m3
 • średnia z 11/11/2017- 6,5 µg/m3
 • średnia z 12/11/2017- 10,8 µg/m3
 • średnia z 13/11/2018- 25,7 µg/m3
 • średnia z 14/11/2018- 20,9 µg/m3

Oto zaś wykres porównawczy: pokazujący nasze wyniki w zestawieniu z wynikami na najbliższej stacji pomiarowej WIOŚ - w Wałbrzychu:

Jak widać w obu przypadkach zanotowano tendencję malejącą, z najniższymi wskazaniami w trakcie weekendu (11-12/11/2017). Zarówno w Czarnym Borze, jak i w Wałbrzychu nie zanotowano w tych dniach przekroczeń norm dobowych PM10 (pozioma czerwona linia to norma dobowa). Maksymalne odnotowane przez nas stężenie PM10 wyniosło 287 µg/m3 w dniu 14/11/2017 o godz. 7:32.

Brak przekroczeń (pomimo tzw. peaków, czyli skokowych wzrostów stężenia zapylenia) w sezonie grzewczym w rejonach górskich jest zjawiskiem rzadkim. Pomiary w bardzo dużej mierze są uzależnione od pogody – przy silnym wietrze, czy opadach zanieczyszczenia ulegają rozproszeniu, czy spłukaniu. Dlatego wyniki te należy rozpatrywać także pod kątem panującej wówczas aury.

Źródłem zapylenia w sezonie grzewczym jest, jak powszechnie wiadomo, dym uchodzący z domowych kominów, zwłaszcza tam, gdzie do ogrzewania używany jest węgiel, czy drewno. W przypadku Czarnego Boru dodatkowym czynnikiem zanieczyszczającym powietrze jest pył unoszący się z niedalekiej kopalni melafiru – na co zwracają uwagę mieszkańcy (pokazując dość przekonujące dowody w postaci zabrudzeń i dokumentacji fotograficznej). Nasz sprzęt jednakże nie jest w stanie rozpoznać składu (pochodzenia) pyłu, który jest mierzony. Zatem udział unosu z kopalni względem innych źródeł zanieczyszczenia nie jest tutaj możliwy do oszacowania. W tym celu należałoby dokonać bardziej zaawansowanych badań.
Należy jednocześnie pamiętać, że uzyskane wyniki

 • są próbką tylko dla tego przedziału czasowego (6 z 365 dni) i tylko dla tego miejsca, gdzie stał pyłomierz;
 • nie zastępują oficjalnych badań i nie stanowią podstaw do określenia stanu powierza przez cały rok. W tym celu najlepiej zainstalować odpowiedni sprzęt na stałe;
 • nie sprawią, że poprawi się jakość powietrza. Zazwyczaj jest wręcz odwrotnie – modelowania często okazują się niedoszacowane, pomiary zaś wskazują faktyczny, gorszy stan jakości powietrza.

Uchwała antysmogowa dla Dolnego Śląska

Warto odnotowania jest fakt, iż gmina Czarny Bór wyraziła wolę przystąpienia do planowanej uchwały antysmogowej dla Dolnego Śląska pod pewnymi warunkami – co świadczy o świadomości problemu i woli zmierzenia się nim.

Dolny Śląsk to jeden z 3 najbardziej zanieczyszczonych województw w Polsce. Jak pokazują coroczne raporty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, praktycznie wszystkie gminy w regionie mają problem z zanieczyszczeniami powietrza. Każdy sezon grzewczy to czas morowy dla Dolnoślązaków. W przypadku Czarnego Boru, jak wskazują mieszkańcy, dolegliwości z zapyleniem powietrza występują także latem, gdy pyły z kopalni unoszą się w upale i opadają na całą okolicę.

Polacy mają żelazne płuca

W Polsce normy dobowe dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:

 • poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy)
 • poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy)
 • poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy)

Warto tu zauważyć, że polskie poziomy są wyjątkowo liberalne w kwestiach informowania i alarmowania społeczeństwa o smogu, który w takich dawkach poważnie zagraża naszemu życiu i zdrowiu. We Francji na przykład poziom alarmowy wynosi 80 µg/m3, w Czechach 100 µg/m3, w Wielkiej Brytanii: 101 µg/m3.

Na apel Polskiego Alarmu Smogowego o obniżenie progów alarmowania, resort środowiska odpowiedział, że "w związku z nagminnym występowaniem w Polsce, w okresie jesienno-zimowym przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10, wprowadzenie poziomu alarmowego dla tego zanieczyszczenia na poziomie poniżej 300, a nawet 100 µg/m3, byłoby działaniem nieskutecznym. Powodowałoby bowiem konieczność częstego ogłaszania stanu alarmowego.”

Radek Lesisz, 16/11/2017

„Dolny Śląsk bez smogu” to wspólna akcja Radia Wrocław, Dolnośląskiego Alarmu Smogowego oraz Instytutu Rozwoju Terytorialnego – jednostki pomocniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Dolny Sląsk bez Smogu

W dniach 12 grudnia 2019 r.  - 19 grudnia 2019 r. w ramach regionalnej kampanii ekoedukacyjnej Dobra Atmosfera odwiedziliśmy Głuszyce, (...)
W dniach 5 grudnia 2019 r.  - 12 grudnia 2019 r.w ramach regionalnej kampanii ekoedukacyjnej Dobra Atmosfera odwiedziliśmy Ziębice, przybywając (...)
W dniach 28 listopada  - 5 grudnia 2019 r. w ramach regionalnej kampanii ekoedukacyjnej Dobra Atmosfera odwiedziliśmy Ziębice, przybywając z (...)
W dniach 12-18 grudnia br. wykonywaliśmy pomiary jakości powietrza w zakresie stężenia pyłu PM2,5 w Dobrzykowicach (gmina Czernica), przy współpracy (...)
podsumowanie akcji w sezonie 2017/2018
W dniach 28 marca – 4 kwietnia 2018 r. celem pomiarów jakości powietrza odwiedziliśmy Malczyce, przybywając z pyłomierzem na zaproszenie (...)
W dniach 21-28 marca 2018 r. w ramach akcji Dolny Śląsk bez smogu odwiedziliśmy Lubawkę, przybywając z pyłomierzem na zaproszenie (...)
W dniach 14-21 marca 2018 r. w ramach akcji Dolny Śląsk bez smogu odwiedziliśmy Bogatynię, przybywając z pyłomierzem na zaproszenie (...)
W dniach 7-14 marca 2018 r. w ramach akcji Dolny Śląsk bez smogu odwiedziliśmy Szklarską Porębę, przybywając z pyłomierzem na (...)
W dniach 28 lutego – 7 marca 2018 r. w ramach akcji Dolny Śląsk bez smogu odwiedziliśmy Kąty Wrocławskie, przybywając (...)
więcej

Kim jesteśmy?


Organizacja powstała z inicjatywy obywateli przy wsparciu wrocławskich organizacji społecznych. W EKOCENTRUM we Wrocławiu 9 czerwca 2014 r. odbyło się spotkanie zawiązujące Inicjatywę na rzecz czystego powietrza na Dolnym Śląsku. Wzięli w nim udział zaniepokojeni stanem powietrza mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, nauki, biznesu oraz eksperci energetyczni.
Kilka miesięcy później, 7 października 2014 r., podczas spotkania Inicjatywy przyjęto nazwę: Dolnośląski Alarm Smogowy. Inicjatywa na rzecz czystego powietrza. Postanowiono również, że, inicjatywa zarejestruje się jako stowarzyszenie oraz będzie zabiegać o środki na wsparcie kampanii informacyjnej na rzecz czystego powietrza na Dolnym Śląsku.

poczta@dolnoslaskialarmsmogowy.pl