×
logo
pomiary
logo

Dolny Śląsk bez Smogu w Kamiennej Górze

Tym razem się udało – sprzęt nie zawiódł i za drugim podejściem wykonaliśmy tygodniowe pomiary jakości powietrza w Kamiennej Górze.

 Pyłomierz umieściliśmy w tym samym miejscu co poprzednio - na balkonie Ratusza. Pomiary wykonywane były w dniach 1–8 marca 2017 w zakresie stężenia pyłu zawieszonego PM10.
Poniżej wykres prezentujący jakość powietrza (linia pozioma to poziom dopuszczalny dobowy dla PM10 – 50 µg/m3)


Przypomnijmy – dokładnie przed miesiącem byliśmy w Kamiennej Górze, ale wówczas nasz sprzęt działał tylko przez 6 pierwszych godzin. Oto ten wykres:

Już choćby z porównania tych dwóch wykresów widać, że po miesiącu sytuacja w Kamiennej znacznie się poprawiła – za sprawą pogody oczywiście. Lecz nawet teraz, na początku marca, powietrze nie jest czyste. To jasny sygnał, że sytuacja wymaga poważnej zmiany.

Polacy mają żelazne płuca

W Polsce normy dobowe dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:

  • poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy)
  • poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy)
  • poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy)

Warto tu zauważyć, że polskie poziomy są wyjątkowo liberalne w kwestiach informowania i alarmowania społeczeństwa o smogu, który w takich dawkach poważnie zagraża naszemu życiu i zdrowiu. We Francji na przykład poziom alarmowy wynosi 80 µg/m3, w Czechach 100 µg/m3, w Wielkiej Brytanii: 101 µg/m3.

Na apel Polskiego Alarmu Smogowego o obniżenie progów alarmowania, resort środowiska odpowiedział niedawno, że "w związku z nagminnym występowaniem w Polsce, w okresie jesienno-zimowym przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10, wprowadzenie poziomu alarmowego dla tego zanieczyszczenia na poziomie poniżej 300, a nawet 100 µg/m3, byłoby działaniem nieskutecznym. Powodowałoby bowiem konieczność częstego ogłaszania stanu alarmowego.”

Średnie dobowe i wnioski

Ponieważ nasze pomiary w dniach 1.03.2017 i 8.03.2017 nie obejmowały pełnej doby, nie wykonano wyliczeń stężenia średniodobowego PM10 dla tych dni.  Dla pozostałych dni średnie dobowe wyglądają następująco:

  • Średnie stężenie 2 marca: 38 µg/m3
  • Średnie stężenie 3 marca: 47 µg/m3
  • Średnie stężenie 4 marca: 61 µg/m3
  • Średnie stężenie 5 marca: 54 µg/m3
  • Średnie stężenie 6 marca: 70 µg/m3
  • Średnie stężenie 7 marca: 62 µg/m3

Wynika z tego, że przez 4 z 6 dni normy jakości powietrza były przekroczone. Tylko na początku badań załapaliśmy się na dobre warunki pogodowe, które spowodowały m.in., że podczas wcześniejszych pomiarów w Leśnej nie zanotowaliśmy przekroczeń.
Pomiary pokazują też korelację z wynikami stwierdzonymi na oficjalnej całorocznej stacji pomiarów jakości powietrza w Jeleniej Górze na ul. Ogińskiego – na której widać podobny trend.

Z wykresu widać, iż wzrosty stężeń notowane są przede wszystkim w godzinach wieczornych. Wiąże się to z faktem rozpalania w piecach po powrocie ludzi z pracy do domu oraz ustaniem naturalnej konwencji powietrza spowodowanej promieniami słonecznymi.
Należy jednocześnie pamiętać, że uzyskane wyniki są próbką dla tego przedziału czasowego (6 z 365 dni) i tylko miejsca, gdzie stał pyłomierz; są uzależnione od panującej pogody; nie zastępują oficjalnych badań i nie stanowią podstaw do określenia stanu powierza w Kamiennej Górze przez cały rok. Badania nie sprawią także, iż poprawi się jakość powietrza. Zazwyczaj jest wręcz odwrotnie – modelowania często okazują się niedoszacowane, pomiary zaś wskazują faktyczny, gorszy stan jakości powietrza.

Pozostałe dane

Maksymalne stężenie PM10 zarejestrowane zostało 2017-03-04 o godz. 19:28:24 wyniosło 418 µg/m3. Minimalne zaś wyniosło 26 µg/m3 w dniu 2017-03-02 o godz. 05:16:24.
Sprzęt pobierał próbki do badania co 120 sekund, przez 6 dni i 21 godzin i 18 minut: od 2017-03-01, 12:26:24 do 2017-03-08, 09:44:24.

Średnia z całego pomiaru to 55 µg/m3.

Radek Lesisz, 08.03.2017

„Dolny Śląsk bez smogu” to wspólna akcja Radia Wrocław,
Dolnośląskiego Alarmu Smogowego oraz Instytutu Rozwoju Terytorialnego.
 

Dolny Sląsk bez Smogu

W dniach 12 grudnia 2019 r.  - 19 grudnia 2019 r. w ramach regionalnej kampanii ekoedukacyjnej Dobra Atmosfera odwiedziliśmy Głuszyce, (...)
W dniach 5 grudnia 2019 r.  - 12 grudnia 2019 r.w ramach regionalnej kampanii ekoedukacyjnej Dobra Atmosfera odwiedziliśmy Ziębice, przybywając (...)
W dniach 28 listopada  - 5 grudnia 2019 r. w ramach regionalnej kampanii ekoedukacyjnej Dobra Atmosfera odwiedziliśmy Ziębice, przybywając z (...)
W dniach 12-18 grudnia br. wykonywaliśmy pomiary jakości powietrza w zakresie stężenia pyłu PM2,5 w Dobrzykowicach (gmina Czernica), przy współpracy (...)
podsumowanie akcji w sezonie 2017/2018
W dniach 28 marca – 4 kwietnia 2018 r. celem pomiarów jakości powietrza odwiedziliśmy Malczyce, przybywając z pyłomierzem na zaproszenie (...)
W dniach 21-28 marca 2018 r. w ramach akcji Dolny Śląsk bez smogu odwiedziliśmy Lubawkę, przybywając z pyłomierzem na zaproszenie (...)
W dniach 14-21 marca 2018 r. w ramach akcji Dolny Śląsk bez smogu odwiedziliśmy Bogatynię, przybywając z pyłomierzem na zaproszenie (...)
W dniach 7-14 marca 2018 r. w ramach akcji Dolny Śląsk bez smogu odwiedziliśmy Szklarską Porębę, przybywając z pyłomierzem na (...)
W dniach 28 lutego – 7 marca 2018 r. w ramach akcji Dolny Śląsk bez smogu odwiedziliśmy Kąty Wrocławskie, przybywając (...)
więcej

Kim jesteśmy?


Organizacja powstała z inicjatywy obywateli przy wsparciu wrocławskich organizacji społecznych. W EKOCENTRUM we Wrocławiu 9 czerwca 2014 r. odbyło się spotkanie zawiązujące Inicjatywę na rzecz czystego powietrza na Dolnym Śląsku. Wzięli w nim udział zaniepokojeni stanem powietrza mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, nauki, biznesu oraz eksperci energetyczni.
Kilka miesięcy później, 7 października 2014 r., podczas spotkania Inicjatywy przyjęto nazwę: Dolnośląski Alarm Smogowy. Inicjatywa na rzecz czystego powietrza. Postanowiono również, że, inicjatywa zarejestruje się jako stowarzyszenie oraz będzie zabiegać o środki na wsparcie kampanii informacyjnej na rzecz czystego powietrza na Dolnym Śląsku.

poczta@dolnoslaskialarmsmogowy.pl