tytul: Smog nie kończy się na granicach wielkich miasttytul: Dolny Śląsk bez Smogu w Bardzietytul: Dolny Śląsk bez Smogu w Kamiennej Górzetytul: „Dolny Śląsk bez smogu” w Leśnejtytul: Dolny Śląsk bez smogu w Kowarachtytul: „Dolny Śląsk bez smogu” w Strzegomiutytul: Stanowisko Rady Krajowej Partii Zieloni w sprawie antysmogowego projektu rządu.tytul: KAWKA 2017 – ogłoszenie o naborze we Wrocławiu

„Dolny Śląsk bez smogu” we Wleniu

opublikowano 7 marca 2017r.

W dniach 15 – 22 lutego 2017 r. na zaproszenie władz miasta mierzyliśmy zanieczyszczenie powietrza we Wleniu.

„Dolny Śląsk bez smogu” we Wleniu

Dzięki pomocy burmistrza, nasz profesjonalny pyłomierz stanął na balkonie kamienicy w Rynku. Pomiary były prowadzone w zakresie stężenia pyłu zawieszonego PM10 i wyniki rysują się następująco (linia zielona to poziom dopuszczalny dobowy dla PM10 – 50 µg/m3):

Oto zaś wykres pokazujący jakość powietrza w owym czasie na najbliższej stacji pomiarowej WIOŚ – w Jeleniej Górze. Wyraźnie widać tendencję spadkową w dniach 15-22 luty:

Polacy mają żelazne płuca

W Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:

 • poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy)
 • poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy)
 • poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy)

Warto tu zauważyć, że polskie poziomy są wyjątkowo liberalne w kwestiach informowania i alarmowania społeczeństwa o smogu, który w takich dawkach poważnie zagraża naszemu życiu i zdrowiu. We Francji na przykład poziom alarmowy wynosi 80 µg/m3, w Czechach 100 µg/m3, w Wielkiej Brytanii: 101 µg/m3.
Na apel Polskiego Alarmu Smogowego o obniżenie progów alarmowania, resort środowiska odpowiedział niedawno, że "w związku z nagminnym występowaniem w Polsce, w okresie jesienno-zimowym przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10, wprowadzenie poziomu alarmowego dla tego zanieczyszczenia na poziomie poniżej 300, a nawet 100 µg/m3, byłoby działaniem nieskutecznym. Powodowałoby bowiem konieczność częstego ogłaszania stanu alarmowego.”

Średnie dobowe i wnioski

Ponieważ pomiary pierwszego i ostatniego dnia nie obejmowały pełnej doby, nie robiliśmy wyliczeń stężenia średniodobowego PM10 dla tych dni. Dla pozostałych dni średnie dobowe wyglądają następująco:

 1. średnia 16 lutego 2017: 129 µg/m3
 2. średnia 17 lutego 2017: 71 µg/m3
 3. średnia 18 lutego 2017: 51 µg/m3
 4. średnia 19 lutego 2017: 82 µg/m3
 5. średnia 20 lutego 2017: 42 µg/m3
 6. średnia 21 lutego 2017: 36 µg/m3

Wynika z tego, że przez 4 z 6 dni normy stężenia pyłu były przekroczone. Jak można zauważyć, stężenia spadły w 3 ostatnich dniach pomiarów, co jest skorelowane z nasileniem się wiatrów w tym czasie – przewiały one skutecznie zanieczyszczenia, które inaczej zalegają i duszą mieszkańców Wlenia.

Spoglądając na wykres, widać, iż wzrosty stężeń notowane są przede wszystkim w godzinach wieczornych – wiąże się to z faktem rozpalania węgla (i nie tylko) w piecach po powrocie ludzi z pracy do domu.

Należy jednocześnie pamiętać, że uzyskane wyniki:

 • są próbką tylko dla tego przedziału czasowego (6 z 365 dni) i tylko miejsca, gdzie stał pyłomierz;
 • są uzależnione od panującej wówczas pogody;
 • nie zastępują oficjalnych badań i nie stanowią podstaw do określenia stanu powierza przez cały rok. W tym celu najlepiej zainstalować odpowiedni sprzęt na stałe;
 • nie sprawią, że poprawi się jakość powietrza. Zazwyczaj jest wręcz odwrotnie – modelowania często okazują się niedoszacowane, pomiary zaś wskazują faktyczny, gorszy stan jakości powietrza.

Pozostałe dane:

 • Maksymalne stężenie PM10 zarejestrowane 2017-02-15 o godz. 22:12:38 wyniosło 528 µg/m3.
 • Minimalne stężenie PM10 zarejestrowane 2017-02-18 o godz. 06:04:38 wyniosło 18 µg/m3.
 • Sprzęt pobierał próbki do badania co 120 sekund, od 2017-02-15, 12:22:38 do 2017-02-22, 10:28:38, razem 6:22:06:00.
 • Średnia z całego pomiaru to 74 µg/m3.

Podsumowanie

W ankiecie przeprowadzonej w zeszłym roku przez Instytutu Rozwoju Terytorialnego Wleń wyraził wolę przystąpienia do planowanej uchwały antysmogowej dla Dolnego Śląska – co świadczy o świadomości problemu i woli zmierzenia się nim. Wyniki badania potwierdzają zaś to, co mieszkańcy sami czują i widzą – jakość powietrza w zimie jest zła.

Dolny Śląsk to jeden z 3 najbardziej zanieczyszczonych województw w Polsce. Jak pokazują coroczne raporty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, praktycznie wszystkie gminy w regionie mają problem z zanieczyszczeniami powietrza ze spalania paliw stałych (węgla, drewna i śmieci). Każdy sezon grzewczy to czas morowy dla Dolnoślązaków.
Choć ciągle brakuje krajowych norm na paliwa stałe i urządzenia do ich spalania, to za pomocą uchwał antysmogowych sejmiki wojewódzkie już dziś mogą wprowadzać takie regulacje na swoim terenie.

Wleń, podobnie jak wszystkie dolnośląskie gminy, potrzebuje uchwały antysmogowej – dziś jest to jedyny realny oręż w walce ze smogiem. Małopolska i Śląsk już mają przygotowane uchwały antysmogowe – najwyższy czas na nasz region.

Doniesienia medialne:

Radek Lesisz, 06.03.2017

„Dolny Śląsk bez smogu” to wspólna akcja Radia Wrocław,
Dolnośląskiego Alarmu Smogowego oraz Instytutu Rozwoju Terytorialnego.

link terra