logo
logo

Antysmogowe tezy dla Wrocławia

Wrocław to piękne i dumne miasto, którego najcenniejszą wartością są jego mieszkańcy. Nie stać na marnotrawienie ich życia i zdrowia. Walka ze smogiem i przeciwdziałanie zmianom klimatu powinny być bezwzlędnym priorytetem samorządu. Badania opinii publicznej dowodzą, że tego oczekują też wrocławianki i wrocławianie. Wrocław może się stać Zieloną Stolicą Europy, jeśli upora się zanieczyszczeniami powietrza i aktywnie zaangażuje w walkę ze zmianami klimatu (nie tylko w zakresie adaptacji do ich skutków). Badania opinii publicznej dowodzą, że dla mieszkańców Wrocławia walka ze smogiem to jedno z podstawowych zadań samorządu.

Wyzwania:

 •  Rok 2018, drugi sezon grzewczy od momentu uchwalenia dolnośląskich uchwał antysmogowych: 50 dni z przekroczeniami normy PM10 (pomiar manualny WIOŚ, ul. Orzechowa 61) oraz 104 dni z przekroczeniami normy WHO dla PM2,5 (pomiar manualny WIOŚ, ul. Na Grobli).
 • Wrocław ogólnopolskim liderem kopciuchów w sektorze komunalnym: 17988 mieszkań należących do Gminy Wrocław jest ogrzewanych piecami na paliwa stałe (Łódź 13371, Szczecin 6682, Gdańsk 5788, Poznań 3639, Katowice 2540, Warszawa 1871, Kraków 38).
 • 66% wielorodzinnych kamienic, należących w 100% do Gminy Wrocław, jest wyposażonych w piece na paliwa stałe (892 budynki).
 •     • Przy dotychczasowym tempie likwidacji pieców w mieszkaniach komunalnych miasto spełni założenia uchwały antysmogowej za 15 lat (tempo wymiany: 6,5% rocznie).
 • W budżecie na rok 2019 rok przewidziano ok. 15 mln złotych na  likwidację pieców w programie Kawka+. Dodatkowo w spółkach miejskich zarządzających mieszkaniami komunalnym planuje się likwidację 1200 palenisk. To zdecydowanie za mało.
 • Tylko dla 38 (spośród 1345) gminnych budynków wielorodzinnych przygotowano plany termomodernizacji. Dla 4 złożono wnioski o finansowanie zewnętrzne.
 • Rozproszenie kompetencji antysmogowych i środowiskowych w urzędzie. Brak całościowego programu dotyczącego wszystkich budynków komunalnych (w tym przedszkoli i szkół) oraz brak kompleksowej polityki walki ze smogiem.

Rozwiązania:

 • Miasto musi wziąć odpowiedzialność za likwidację pieców i termomodernizację mienia komunalnego (w tym szkoły i budynki użyteczności publicznej) uwzględniając odpowiednie wydatki na ten cel w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym (WPI). Potrzebne co najmniej trzykrotne przyspieszenie biorąc pod uwagę opóźnienia w sektorze komunalnym.
 • Stworzenie spójnego planu i harmonogramu walki ze smogiem w sektorze komunalnym (z podziałem na poszczególne lata i konkretne wskaźniki likwidacji palenisk oraz termomodernizacji budynków, w terminach wyznaczonych uchwałą antysmogową).
 • Powołanie profesjonalnego menadżera oraz zespołu technicznego ds. realizacji polityki antysmogowej i klimatycznej, który scalałby rozproszone kompetencje i koordynował zadania w poszczególnych departamentach (w tym sektor komunalny, szkoły).
 • Pilne zadanie: wykonanie audytów energetycznych i przygotowanie projektów budowlanych uwzględniających najnowocześniejsze rozwiązania grzewcze i termomodernizacyjne. Skuteczne  zaplanowanie środków własnych w WPI oraz aplikacja do źródeł zewnętrznych.
 • W konsekwencji realizacja pilotażowych, rynkowych i innowacyjnych rozwiązań m.in. w szkołach (efekt: czyste powietrze dla dzieci w szkołach i przedszkolach w sezonie grzewczym) jako sposób na promocję i wdrażanie dobrych praktyk również w sektorze wspólnot mieszkaniowych i domów prywatnych.
 • Zintegrowanie walki ze smogiem z ochroną klimatu. Dobrym punktem wyjścia może być organizacja Obywatelskiego Panelu ds. Ochrony Klimatu i Jakości Powietrza, który pozwoli na wypracowanie wiążących rekomendacji w zakresie miejskiej polityki klimatycznej i antysmogowej.

uchwały anysmogowe

Antysmogowe tezy dla Wrocławia
Wrocław to piękne i dumne miasto, którego najcenniejszą wartością są jego mieszkańcy. Nie stać na marnotrawienie ich (...)
DAS pyta się o wrocławski ZZK o przygotowanie (...)
DAS złożył 19.03.2019r. wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Pytania dotyczyły sposbu ogrzewania budynków i ich zabezpieczenia termicznego.
Zbiór często zadawanych pytań i odpowiedzi dotyczących prawnych (...)
Wdrażanie dolnośląskich uchwał antysmogowych wymaga aktywnego zaangażowania władz gminy, zwłaszcza w sferze kontroli ich zapisów. Obowiązujące w (...)
Minister Energii na dwa lata zawiesił walkę ze (...)
Andrzej Guła: Mam dla Was dwie wiadomości – jedną dobrą, drugą złą. Dobra jest taka, że pod presją (...)
NIK krytykuje ustawę o elektromobilności. Nieskuteczna, bo zbyt (...)
Ustawa o elektromobilności nie ułatwi walki ze smogiem w polskich miast. Dlaczego? Bo jest zbyt restrykcyjna i (...)
Stanowisko PAS i DAS w sprawie rozporzadzenia ME (...)
Gminy mają w nosie uchwały antysmogowe
1 lipca tego roku weszły w życie pierwsze zapisy dolnośląskich uchwał antysmogowych: w piecach nie wolno już (...)
Marszałek informuje o uchwałach antysmogowych
Sejm przyjął ustawę o monitoringu i kontroli jakości (...)
Ustawa o kontroli jakości węgla - odpady węglowe i zasiarczony węgiel będą dostępne na składach? Zdecyduje Minister (...)
Uwagi do projektu ustawy
o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy (...)
więcej

Kim jesteśmy?


Organizacja powstała z inicjatywy obywateli przy wsparciu wrocławskich organizacji społecznych. W EKOCENTRUM we Wrocławiu 9 czerwca 2014 r. odbyło się spotkanie zawiązujące Inicjatywę na rzecz czystego powietrza na Dolnym Śląsku. Wzięli w nim udział zaniepokojeni stanem powietrza mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, nauki, biznesu oraz eksperci energetyczni.
Kilka miesięcy później, 7 października 2014 r., podczas spotkania Inicjatywy przyjęto nazwę: Dolnośląski Alarm Smogowy. Inicjatywa na rzecz czystego powietrza. Postanowiono również, że, inicjatywa zarejestruje się jako stowarzyszenie oraz będzie zabiegać o środki na wsparcie kampanii informacyjnej na rzecz czystego powietrza na Dolnym Śląsku.

poczta@dolnoslaskialarmsmogowy.pl