tytul: Dolny Śląsk bez smogu w Smolcutytul: Dolny Śląsk bez smogu w Koźlicachtytul: Dolny Śląsk bez smogu w Rudnejtytul: Koniec karnawału: czas na rachunek sumienia i skuteczną walkę ze smogiemtytul: Dolny Śląsk bez smogu w Polkowicachtytul: Dolny Śląsk bez smogu w Złotoryitytul: Dolny Śląsk bez smogu w Świerzawietytul: Dolny Śląsk bez smogu w Gryfowie Śląskim

Pomiary smogu w Złotoryi - porównanie

opublikowano 24 stycznia 2018r.

Idąc za ciosem (nieudanego) pomiaru zapylenia w Złotoryi 13-20 grudnia 2017, pochyliliśmy się nad wynikami zebranymi przez „miejskie” mierniki jakości powietrza, które pracują od marca 2017 - a więc już jest materiał do lepszych analiz 

Pomiary smogu w Złotoryi - porównanie

Porównaliśmy to, co zarejestrowały „miejskie” czujniki przy USC oraz na Wilczej 41, z opublikowanymi niedawno wynikami ze stacji WIOŚ zamontowanej na ul. Staszica 22.

Stacja WIOŚ na ul. Staszica jest stacją manualną, co oznacza, że wyniki nie są prezentowane automatycznie w sieci, na bieżąco, tylko trzeba ręcznie zebrać próbki i je przeanalizować – co zajmuje oczywiście dłuższy czas. Czujnik „miejski” przy Urzędzie Stanu Cywilnego (USC) pracował od marca, zaś na ul. Wilczej 41 od maja 2017 roku – jak wskazują dane dostępne do pobrania na stronie urzędu miasta (http://powietrze.zlotoryja.pl/).

Porównaliśmy średnie dobowe dla PM10 od marca do końca grudnia 2017 r. Na wykresie poniżej widać wynik tego działania: czujnik „miejski” vs stacja WIOŚ.

UWAGA: na osi czasu wartości są odwrócone, tzn. na początku mamy 31.12.2017:

Spoglądając na porównanie należy pamiętać, że czujniki stoją w różnych, oddalonych od siebie miejscach – czyli ciężko wymagać, aby wyniki były identyczne. Poszczególne wartości to jednak to nie wyniki chwilowej sytuacji, ale średnie z całego dnia. O ile przy niższych stężeniach średnie dobowe nie różnią się diametralnie, o tyle jednak przy wyższych wartościach widać – zwłaszcza w przypadku porównania WIOŚ vs Wilcza 41 (dolny wykres), rozjazd, czy też wręcz odwrotność wskazań. Na etapie prostego porównania tych danych ciężko jest stwierdzić, czym może być to spowodowane. Widać, iż na początku działania "miejskich" czujników wskazania sporo się różnią w odniesieniu do stacji WIOŚ, z czasem, zwłaszcza w przypadku czujnika przy USC, zbieżność się poprawia.
 
Radek Lesisz, 18/12/2017
link terra