×
logo
pomiary
logo

Pomiary smogu w Złotoryi - porównanie

Idąc za ciosem (nieudanego) pomiaru zapylenia w Złotoryi 13-20 grudnia 2017, pochyliliśmy się nad wynikami zebranymi przez „miejskie” mierniki jakości powietrza, które pracują od marca 2017 - a więc już jest materiał do lepszych analiz 

Porównaliśmy to, co zarejestrowały „miejskie” czujniki przy USC oraz na Wilczej 41, z opublikowanymi niedawno wynikami ze stacji WIOŚ zamontowanej na ul. Staszica 22.

Stacja WIOŚ na ul. Staszica jest stacją manualną, co oznacza, że wyniki nie są prezentowane automatycznie w sieci, na bieżąco, tylko trzeba ręcznie zebrać próbki i je przeanalizować – co zajmuje oczywiście dłuższy czas. Czujnik „miejski” przy Urzędzie Stanu Cywilnego (USC) pracował od marca, zaś na ul. Wilczej 41 od maja 2017 roku – jak wskazują dane dostępne do pobrania na stronie urzędu miasta (http://powietrze.zlotoryja.pl/).

Porównaliśmy średnie dobowe dla PM10 od marca do końca grudnia 2017 r. Na wykresie poniżej widać wynik tego działania: czujnik „miejski” vs stacja WIOŚ.

UWAGA: na osi czasu wartości są odwrócone, tzn. na początku mamy 31.12.2017:

Spoglądając na porównanie należy pamiętać, że czujniki stoją w różnych, oddalonych od siebie miejscach – czyli ciężko wymagać, aby wyniki były identyczne. Poszczególne wartości to jednak to nie wyniki chwilowej sytuacji, ale średnie z całego dnia. O ile przy niższych stężeniach średnie dobowe nie różnią się diametralnie, o tyle jednak przy wyższych wartościach widać – zwłaszcza w przypadku porównania WIOŚ vs Wilcza 41 (dolny wykres), rozjazd, czy też wręcz odwrotność wskazań. Na etapie prostego porównania tych danych ciężko jest stwierdzić, czym może być to spowodowane. Widać, iż na początku działania "miejskich" czujników wskazania sporo się różnią w odniesieniu do stacji WIOŚ, z czasem, zwłaszcza w przypadku czujnika przy USC, zbieżność się poprawia.
 
Radek Lesisz, 18/12/2017

Dolny Sląsk bez Smogu

W dniach 12 grudnia 2019 r.  - 19 grudnia 2019 r. w ramach regionalnej kampanii ekoedukacyjnej Dobra Atmosfera odwiedziliśmy Głuszyce, (...)
W dniach 5 grudnia 2019 r.  - 12 grudnia 2019 r.w ramach regionalnej kampanii ekoedukacyjnej Dobra Atmosfera odwiedziliśmy Ziębice, przybywając (...)
W dniach 28 listopada  - 5 grudnia 2019 r. w ramach regionalnej kampanii ekoedukacyjnej Dobra Atmosfera odwiedziliśmy Ziębice, przybywając z (...)
W dniach 12-18 grudnia br. wykonywaliśmy pomiary jakości powietrza w zakresie stężenia pyłu PM2,5 w Dobrzykowicach (gmina Czernica), przy współpracy (...)
podsumowanie akcji w sezonie 2017/2018
W dniach 28 marca – 4 kwietnia 2018 r. celem pomiarów jakości powietrza odwiedziliśmy Malczyce, przybywając z pyłomierzem na zaproszenie (...)
W dniach 21-28 marca 2018 r. w ramach akcji Dolny Śląsk bez smogu odwiedziliśmy Lubawkę, przybywając z pyłomierzem na zaproszenie (...)
W dniach 14-21 marca 2018 r. w ramach akcji Dolny Śląsk bez smogu odwiedziliśmy Bogatynię, przybywając z pyłomierzem na zaproszenie (...)
W dniach 7-14 marca 2018 r. w ramach akcji Dolny Śląsk bez smogu odwiedziliśmy Szklarską Porębę, przybywając z pyłomierzem na (...)
W dniach 28 lutego – 7 marca 2018 r. w ramach akcji Dolny Śląsk bez smogu odwiedziliśmy Kąty Wrocławskie, przybywając (...)
więcej

Kim jesteśmy?


Organizacja powstała z inicjatywy obywateli przy wsparciu wrocławskich organizacji społecznych. W EKOCENTRUM we Wrocławiu 9 czerwca 2014 r. odbyło się spotkanie zawiązujące Inicjatywę na rzecz czystego powietrza na Dolnym Śląsku. Wzięli w nim udział zaniepokojeni stanem powietrza mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, nauki, biznesu oraz eksperci energetyczni.
Kilka miesięcy później, 7 października 2014 r., podczas spotkania Inicjatywy przyjęto nazwę: Dolnośląski Alarm Smogowy. Inicjatywa na rzecz czystego powietrza. Postanowiono również, że, inicjatywa zarejestruje się jako stowarzyszenie oraz będzie zabiegać o środki na wsparcie kampanii informacyjnej na rzecz czystego powietrza na Dolnym Śląsku.

poczta@dolnoslaskialarmsmogowy.pl