tytul: Nowa Ruda zasługuje na miano polskiej stolicy smogutytul: Wyniki pomiarów jakości powietrza w Jedlinie-Zdroju w zakresie stężenia pyłu zawieszonego PM10.tytul: Wyniki pomiarów jakości powietrza w Szczawnie-Zdrój w zakresie stężenia pyłu zawieszonego PM10:tytul:  Wyniki pomiarów jakości powietrza w Świeradowie-Zdrój w zakresie stężenia pyłu zawieszonego PM10:tytul: Pomiary jakości powietrza w Węglińcu 2019-01-09 do 2019-01-13tytul: PAS ocenia antysmogowe działania rządu – pomimo postępów smog wciąż wygrywatytul: Pomiary jakości powietrza w Dobrzykowicach 12.12.2018 - 18.12.2018tytul: 100 dni z przekroczeniami norm zanieczyszczeń powietrza we Wrocławiu

Marszałek apeluje o wycofanie ze sprzedaży węgla brunatnego

opublikowano 27 stycznia 2019r.

Od 1 lipca 2018 roku, zgodnie z uchwałami antysmogowymi dla Dolnego Śląska, zabronione jest spalanie m.in. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla.

Niestety, Kopalnia Turów w dalszym ciągu prowadzi sprzedaż węgla brunatnego dla gospodarstw domowych.

W związku z tym w dniu 17 października br. Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski wystosował do Prezesa Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA Sławomira Zawady pismo apelem o bezzwłoczne wycofanie ze sprzedaży węgla brunatnego przez Kopalnię Turów – zarówno dla odbiorców indywidualnych, jak i pośredników, celem zapewnienia zgodności dostępnych w handlu paliw stałych z uchwałami antysmogowymi dla województwa dolnośląskiego.

2018-10-17 Pismo do Kopalni Turów

2018-12-06 Pismo z Kopalni Turów

PIsmo z Kopalni jest tak kuriozalne, że warto się nad nim troche pochylić.
W tym celu ponumerowałem zdania

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 17 października 2018 r., dotyczącego tzw. uchwał antysmogowych dla województwa dolnośląskiego informujemy, że nie mamy realnych możliwości weryfikowania miejsca i celu do jakiego wykorzystywany jest węgiel brunatny, który z powodzeniem stosowany jest np. w rolnictwie i przemyśle chemicznym. Dodatkowo informujemy, iż sprzedaż sortowanego węgla brunatnego, jaka prowadzimy zarówno w kraju jaki i za granicą, odbywa się na podstawie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Niemniej, Grupa kapitałowa PGE jest organizacją odpowiedzialna społecznie, świadomą swojego wpływu na otoczenie, zapewniającą zrównoważony rozwój biznesu oraz prowadzoną edukację w zakresie efektywnego użytkowania energii. Spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna należą do GK PGE, prowadząc działalność wydobywczo-wytwórczą, uwzględnia interesy społeczne i ochronę środowiska naturalnego.

Dlatego też, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pana marszałka - w skierowanym do nas piśmie - uprzejmie informujemy, że rozpoczniemy działania komunikacyjne wobec społeczności lokalnej i naszych klientów. Przykładem takiego działania będzie usunięcie z cennika informacji o treści "Odział KWB Turów prowadzi sprzedaż węgla brunatnego sortowanego przeznaczonego dla gospodarstw domowych i do instalacji spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW".

(wprowadź numerację)

Na początku odpowiadacz, członek Zarządu odziału PGE dyskretyzuje podstawę pisma p. Marszałka, ubierając w cudzysłów uchwałę , opisując ją jako "tzw. uchwały". W zadniu nr 2 stwierdza, że uchwała go w zasadzie nie dotyczy, ponieważ jako prowadzący działalność gospodarczą podlega wyłącznie innym przepisom, które przytacza.

W tym samym zdaniu (nr 1) stwierdza, że nie ma realnych możliwości weryfikowania miejsca i celu do jakiego wykorzystywany jest węgiel brunatny.
W ostatnim zaś zdaniu (nr 6) sam sobie zaprzecza, bowiem przyznaje, że w cenniku znajdowała się adnotacja : "Odział KWB Turów prowadzi sprzedaż węgla brunatnego sortowanego przeznaczonego dla gospodarstw domowych ".

Wprost przyznaje sie do kłamstwa, a na dodatek jest tak śmiały, że dostacza na to bezpośredni dowód.

Zdanie nr 3 i 4 to kpina z nas wszystkich w żywe oczy, określa się dynamicznie jako obrońca środowiska.

Zdanie 5 to kpina tylko z Marszałka.
Ale zdanie 6 w pełni pokazuje jaki ma stosunek do sprawy. Zamiast usunąć ze sprzedaży zabroniony artykuł. lub choćby wprowadzić zgodne z uchwłą ostrzeżenie o niedopuszczeniu do splania węgla brunatnego w gospodarstwach domowych, zaledwie usuwa rekomendację do jego stosowania.

Najbardziej podoba mi sie jednak zdanie nr 1. Jest godne dobrze opłacanego adwokata kartelu narkotykowego: nie panuję nad rynkiem, skąd ma wiedzieć w jaki celu ludzie kupują amfę i krak?

Co się dzieje w Bogatyni, w Turowie? Czy to jakis inny świat?

Andrzej Mazik (TERRA)


link terra