tytul: Toksyczne podkłady kolejowe w sprzedaży – PAS wnosi do GIOŚ o kontrolętytul: Stanowisko PAS i DAS w sprawie rozporzadzenia ME dot. wymagan jakosciowych dla paliw stałych tytul:  Kopalnia Turów z koncernu PGE zaprzecza, że dokłada się do złego powietrza w Bogatynitytul: Gminy mają w nosie uchwały antysmogowetytul: Marszałek informuje o uchwałach antysmogowychtytul: Sejm przyjął ustawę o monitoringu i kontroli jakości paliw stałychtytul: Pożary wysypisk to objaw systemowej choroby.tytul: Uwagi do projektu ustawy

Lokalny Program Osłonowy dla Wrocawian.

opublikowano 6 lipca 2018r.

Gmina Wrocław będzie dopłacała najuboższym mieszkańcom do rachunków za ogrzewania. Warunek jest jeden: trzeba będzie wymienić piec węglowy na bardziej ekologiczne źródło ogrzewania np. kocioł gazowy. Lokalny Program Osłonowy w czwartek został przyjęty przez radnych jednogłośnie.

Za projektem opowiedzieli się radni wszystkich klubów. Zmian w uchwale chcieli radni PiS, którzy postulowali, aby do uchwały zostały wpisane również nowsze typy ogrzewania tj. odnawialne źródła ciepła i kotły opalane biomasą. – Kocioł na biomasę jakikolwiek by nie był, to jest urządzenie wykorzystujące odnawialne źródła energii, czyli urządzenie mniej emisyjne niż kocioł na węgiel czy ekogroszek – argumentował Piotr Maryński z PiS.

Urszula Wanat z klubu prezydenta Dutkiewicza argumentowała jednak, że projekt jest przeznaczony dla osób najuboższych, a pompy ciepła są znacznie droższe od innych form ogrzewania. Jacek Ossowski z kolei tłumaczył, że ogrzewanie na pelet nie jest ogrzewaniem niskoemisyjnym i wytwarza zanieczyszczenia podobne do tych powstałych w wyniku palenia drewnem.

Od września o dofinansowanie ubiegać się będą mogły osoby, które od 1 stycznia 2018 roku zdecydowały się na wymianę starego pieca na niskoemisyjny system ogrzewania. Wysokość zapomogi zależeć będzie od dochodów w rodzinie oraz powierzchni mieszkania. Dochód osób samotnie mieszkających nie może przekraczać 3487 złotych netto, z kolei dochód na osobę w rodzinie 2570 złotych netto. Wysokość dofinansowania będzie wzrastać wraz z malejącym dochodem, maksymalnie sięgając kwoty 2 tysięcy złotych na pół roku. Co do zasady wobec wnioskodawców brana pod uwagę będzie powierzchnia normatywna zajmowanego lokalu, zaczerpnięta z ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Jednak osoby najuboższe, ze znacznym orzeczeniem niepełnosprawności, poruszające się na wózku, oraz takie, których niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju otrzymają pełną kwotę, niezależnie od wielkości mieszkania. Dofinansowanie nie będzie przekazywane do rąk składających wniosek, a bezpośrednio do dostawcy energii.

Aby przystąpić do programu, należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Po procedurze weryfikacyjnej wydana zostanie decyzja o przyznaniu dofinansowania.

Przyjęta przez radę uchwała zapewnia finansowanie projektu do czerwca 2023 roku. Przeznaczone zostao na ten cel ponad 16,5 mln złotych.

link terra