tytul: Węgiel brunatny jak dopalaczetytul: Rusz powietrzem..., bo możesz – kampania społeczna na rzecz walki ze smogiemtytul: Wyniki pomiarów jakości powietrza w Polanicy-Zdroju w zakresie stężenia pyłu zawieszonego PM10tytul: Pomiary jakości powietrza w Pisarzowicach 23-30.01.2019tytul: Wyniki pomiarów jakości powietrza w Jedlinie-Zdroju w zakresie stężenia pyłu zawieszonego PM10.tytul: Wyniki pomiarów jakości powietrza w Szczawnie-Zdrój w zakresie stężenia pyłu zawieszonego PM10:tytul:  Wyniki pomiarów jakości powietrza w Świeradowie-Zdrój w zakresie stężenia pyłu zawieszonego PM10:tytul: Marszałek apeluje o wycofanie ze sprzedaży węgla brunatnego

Nowa Ruda zasługuje na miano polskiej stolicy smogu

opublikowano 18 lutego 2019r.

Nowa Ruda pod względem jakości powietrza należy do niechlubnej czołówki najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie.

Nowa Ruda zasługuje na miano polskiej stolicy smogu

O miano polskiej stolicy smogu w dziedzinie stężenia rakotwórczego benzo(a)pirenu (BaP) rywalizuje z Opocznem i Rybnikiem. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli1 po przeliczeniu zawartości BaP we wdychanym powietrzu okazuje się, że każdy mieszkaniec Nowej Rudy wypala średnio prawie 8 tysięcy papierosów w ciągu roku, czyli ponad paczkę dziennie.

Wyniki raportu są prezentowane przez przedstawiciela Najwyższej Izby Kontroli mieszkańcom i samorządowcom podczas spotkań organizowanych we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym i Państwowym Instytutem Badawczym NASK: Wnioski NIK-u nie pozostawiają złudzeń: Nowa Ruda dosłownie się dusi – mówi Krzysztof Smolnicki z Dolnośląskiego Alarmu Smogowego – władze gminy muszą potraktować ten problem śmiertelnie poważnie. Priorytetem miasta powinna być jak najszybsza inwentaryzacja źródeł ogrzewania, a następnie intensyfikacja wymiany przestarzałych kotłów i termomodernizacja, koniecznie w połączeniu z programem doradztwa energetycznego. Gmina powinna zrobić własną mapę „kopciuchów”, a następnie systemowo pomagać ich właścicielom w aplikowaniu o środki.

Nowa Ruda, jako jedna z 33 polskich miejscowości na 50 najbardziej zanieczyszczonych w Europie według Światowej Organizacji Zdrowia, zakwalifikowana została do rządowego programu STOP SMOG: W ramach programu będzie można otrzymać wysokie dofinansowanie do wymiany pieca i docieplenia budynku – tłumaczy Smolnicki – Wysokość dofinansowania w przypadku dotacji wahać się będzie od 40 do 90 proc. kosztów inwestycji. Rządowe wsparcie będzie uzupełnione pieniędzmi samorządu. Gmina musi być przygotowana na uruchomienie tych środków.
Do czasu systemowej likwidacji przyczyn zanieczyszczeń konieczne jest rzetelne informowanie mieszkańców o jakości powietrza i zasadach postępowania w przypadku zagrożenia dla zdrowia i życia: Dzięki obecności w Nowej Rudzie stacji pomiarowej WIOŚ oraz pyłomierzowi zainstalowanemu w ramach projektu ESA można zadbać zwłaszcza o bezpieczeństwo grup najbardziej narażonych: dzieci, kobiet w ciąży, osób chorych i starszych. – dodaje Marcin Gruszka z Noworudzkiego Alarmu Smogowego – przy przekroczonych wskaźnikach unikamy wychodzenia na zewnątrz, nie wietrzymy pomieszczeń, nie uprawiamy sportu na zewnątrz, nie rozpalamy też domowych kominków, które podnoszą stężenie pyłów w samym mieszkaniu. Uruchamiamy oczyszczacze powietrza. Dorośli i osoby zdrowe mogą korzystać z masek ochronnych.

W poniedziałek, 18 lutego 2019 roku, w dzień wizyty przedstawiciela NIK-u w Nowej Rudzie, na rynku miasta odbył się symboliczny Bunt Czarnych Masek, zorganizowany przez Dolnośląski Alarm Smogowy we współpracy z Noworudzkim Alarmem Smogowym. Mieszkańcom rozdawano specjalne maseczki z antysmogowymi fragmentami wierszy współczesnych polskich poetów, wydane przez wrocławską księgarnię Tajne Komplety: Alarmujemy, bo mieszkańcy muszą mieć świadomość zagrożeń, by skutecznie się chronić – wyjaśnia cel akcji Wierzba – chcemy też, żeby lokalne władze czuły oddech obywateli na karku i traktowały kwestię jakości powietrza absolutnie priorytetowo.

Kontakt:

Marcin Gruszka
Krzysztof Smolnicki
Arkadiusz Wierzba

link terra