tytul: Pomiary jakości powietrza w Kiełczowie, gmina Długołęka 20-28.11.2018tytul: Pomiary jakości powietrza w Mietkowie 7-20.11.2018tytul: Obu kandydatów na burmistrza Bogatyni smog i jakość powietrza nie interesuje!tytul: Lista pytań do kandydatów na Burmistrza Bogatynitytul: Minister Energii na dwa lata zawiesił walkę ze smogiemtytul: NIK krytykuje ustawę o elektromobilności. Nieskuteczna, bo zbyt restrykcyjna?tytul: Toksyczne podkłady kolejowe w sprzedaży – PAS wnosi do GIOŚ o kontrolętytul: Stanowisko PAS i DAS w sprawie rozporzadzenia ME dot. wymagan jakosciowych dla paliw stałych

Wspieranie budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych

opublikowano 23 października 2018r.

Wspieranie budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych

Stanowisko Dolnośląskiego Alarmu Smogowego skierowane do
Komitetu Monitorującego Dolnośląski Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-20 dotyczące   systemu wspierania budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych (Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym)

Według szacunku ekspertów  współpracujących z DAS ponad 1/3 zasobów  wg powierzchni  mieszkaniowych Dolnego Śląska stanowią mieszkania sprzed wojny, głównie W KAMIENNICACH I DOMACH WIELORODZINNYCH. Te zasoby są najbardziej energochłonne. To tu  również a NIE TYLKO W DOMACH JEDNORODZINNYCH znajduje się przewaga osób ubogich energetycznie.

DAS uważa, iż w obecnej sytuacji po otwarciu przez rząd dużego programu krajowego Czyste Powietrze  skierowanego wyłącznie dla budynków jednorodzinnych o wartości ponad 100 mld zł,
program RPO powinien zostać skoncentrowany na budynkach wielorodzinnych, które w naszym województwie stanowią równie wielki lub większy problem jak budynki jednorodzinne.

Naszym zdaniem nowy program finansowania budynków jednorodzinnych uruchomiony z RPO WD nie powinien  konkurować z programem krajowym Czyste Powietrze a raczej powinien rozpoczynać proces tworzenia spójnej alternatywy, poprzez skoncentrowanie na budynkach wielorodzinnych.

Uzasadnienie:
Otwarcie nowego programu skierowanego na budynki jednorodzinne w RPO (nawet przy stosunkowo niewielkim budżecie) byłoby szkodliwe, gdyż:

  1. dałoby to sygnał właścicielom domów jednorodzinnych, że lepsza "oferta subwencyjna" byłaby dostępna na rynku, tj. 85% z RPO zamiast 30% w Czystej Powietrze;
  2. zwiększyłoby to również nastawienie rynku na wzrost dotacji (zamiast je obniżać, aby angażować w perspektywie coraz mniej środków publicznych);
  3. promowałby nieefektywne wydawanie pieniędzy publicznych prowadząc do efektu „kanibalizacji funduszy” (droższe subsydia wypierające tańsze);
  4. spowolniłoby to inwestycje dotyczące poprawy jakości powietrza, tj. potencjalni beneficjenci oczekujący atrakcyjniejszej dotacji czekają na nowy program RPO WD- zwiększyłoby to chaos informacyjny.

Inicjatywa  UE "Catching Up Regions" zapewniła absolutnie wielką wartość w promowaniu skutecznej i inteligentnej interwencji sektorze budynków. Jednym z zaleceń było uniknięcie konkurencji wielu programów prowadzonych przez różne instytucje. Uważam, że uniknięcie niepotrzebnej konkurencji na Dolnym Śląsku jest możliwe i potrzebne.
               
W imieniu Dolnośląskiego Alarmu Smogowego
Krzysztof Smolnicki
Arkadiusz Wierzba
Hanna Schudy
Radosław Gawlik

link terra