tytul: Akcja Dolny Śląsk bez smogu - zaproszenietytul: Obywatele już zagłosowali: 6000 podpisów popierających uchwały antysmogowe dla Dolnego Śląskatytul: Dolny Śląsk się dusi. Potrzebujemy uchwał antysmogowych jak powietrza! tytul: Darmowa komunikacja nie jest receptą na smogtytul: UBÓSTWO ENERGETYCZNE - Argumentacja:tytul: Spalanie śmieci na działkach trzeba ukrócićtytul: Inwentaryzacja. Trudne słowo na „i”tytul: Dlaczego zakaz palenia węgla i drewna w uzdrowiskach, Wrocławiu i kotlinach górskich?

Zagłosuj za uchwałą antysmogową

opublikowano 28 września 2017r.

Ważą się losy walki ze smogiem na Dolnym Śląsku, od których zależy czystość powietrza, nasze zdrowie i życie. Do końca października 2017 można oddawać głosy popierające projekty uchwał antysmogowych dla Wrocławia, dolnośląskich uzdrowisk i województwa.

Mamy już prawie 4000 głosów - to dużo, ale wiemy że równolegle lobby "węglowe" zbiera podpisy przeciw uchwałom. Dlatego właśnie teraz każdy głos się liczy.

Wystarczy 30 sekund - a uratować można życie wielu osobom - podpisz petycję:
https://dzialaj.akcjademokracja.pl/campaigns/260
Prosimy - namów też sąsiadów, przyjaciół, rodzinę, znajomych.

Wrocław i Dolny Śląsk walczą o dobre uchwały antysmogowe. Nie chcemy rozwodnionych przepisów, które nic nie zmienią. Los naszych uchwał może mieć znaczenie dla walki ze smogiem w całym kraju - obecnie nad projektami uchwał pracują sejmiki na Mazowszu, w Łódzkiem, w Wielkopolsce.

W petycji apelujemy nie tylko o przyjęcie projektów w niezmienionej formie, ale też o uruchomienie programów dotacyjnych na wymianę kotłów i ocieplenie domów. Walka ze smogiem musi zakładać wsparcie finansowe dla ludzi, których nie stać na dostosowanie się do wytycznych uchwały!

Można również zbierać podpisy samodzielnie:
 

Wypełnione formularze należy przesłać najpóźniej do 31.10.2017 za pomocą jednego ze sposobów:

  1. zeskanowane na adres konsultacje@irt.wroc.pl (bez konieczności opatrywania meila bezpiecznym podpisem elektronicznym)
  2. pocztą tradycyjną do Instytutu Rozwoju Terytorialnego, ul. Dawida 1A, 50 - 527 Wrocław, liczy się data wpływu do IRT
  3. zanieść osobiście do Instytutu Rozwoju Terytorialnego, ul. Dawida 1A, 50 - 527 Wrocław

Tutaj ogłoszenie o konsultacjach oraz projekty uchwał:

https://www.irt.wroc.pl/aktualnosc-454-konsultacje_projektow_uchwal.html

link terra