tytul: Antysmogowe tezy dla Wrocławiatytul: Działkowy sezon smogowytytul: Zbiór często zadawanych pytań i odpowiedzi dotyczących prawnych aspektów kontroli przestrzegania uchwał antysmogowychtytul: Węgiel brunatny jak dopalaczetytul: Rusz powietrzem..., bo możesz – kampania społeczna na rzecz walki ze smogiemtytul: Wyniki pomiarów jakości powietrza w Polanicy-Zdroju w zakresie stężenia pyłu zawieszonego PM10tytul: Pomiary jakości powietrza w Pisarzowicach 23-30.01.2019tytul: Nowa Ruda zasługuje na miano polskiej stolicy smogu

DAS pyta się o wrocławski ZZK o przygotowanie budynków do zapobiegania smogowi w mieście.

opublikowano 1 kwietnia 2019r.

DAS złożył 19.03.2019r. wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Pytania dotyczyły sposbu ogrzewania budynków i ich zabezpieczenia termicznego.

DAS pyta się o wrocławski ZZK o przygotowanie budynków do zapobiegania smogowi w mieście.
 1. Ile budynków znajdujących sie w zasobie mieszkalnym Gminy Wrocław i podlegających Zarządowi Zasobu Komunalnego na dzień 31.12.2018 r., zwanych dalej budynkami, jest w 100% własnością Gminy Wrocław
 2. Ile spośród budynków jest ogrzewanych piecami na paliwa stałe?
 3. Ile lokali mieszkalnych znajduje się w budynkach?
  Ile spośród tych lokali jest ogrzewanych piecami na paliwa stałe?
 4. W ilu budynkach przeprowadzono kompleksową termomodernizację?
  W przypadku budynków, które nie zostały poddane termomodernizaacji proszę o informację:
  1. dla ilu przygotowano audyt energetyczny
  2. dla ile wykonano projekt kompleksowej termomodernizacji
  3. dla ilu przygotowano i złożono wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych?
  4. dla ilu uzyskano dofinansowanie ze środków zewnętrznych?
 5. Ile przerpowadzono remontów pieców kaflowychy po 1.07.2018 r. w lokalach mieszkalnych znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Gminy Wrocław?
  Jaki był koszt przeprowadzonych remontów?

W dniu 1.04.2019 wpłynęła odpowiedź.

pobierz plik pdf

 

link terra