logo
logo

Marszałek informuje o uchwałach antysmogowych

W dniu 14 czerwca br. Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski rozesłał do wszystkich gmin, starostw oraz powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego z Dolnego Śląska przypomnienie o wchodzących w życie 1 lipca 2018r. uchwałach antysmogowych. Marszałek zwrócił się z prośbą o uwzględnienie przepisów uchwał antysmogowych w procedurach planistycznych, administracyjnych oraz związanych z procesem inwestycyjno-budowlanym prowadzonym przez te jednostki.

Dnia 14 czerwca rozesłany został także apel Marszałka Województwa Dolnośląskiego do przedsiębiorców prowadzących składy węgla i sklepów oferujących węgiel o zapewnienie zgodności sprzedawanych paliw stałych z uchwałami antysmogowymi: „Dopasowanie oferty do zapisów uchwał antysmogowych dla Dolnego Śląska (usunięcie ze sprzedaży węgla brunatnego, mułów, flotokoncentratów węglowych, mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, czy miału węglowego o uziarnieniu poniżej 3mm) będzie wyrazem społecznej odpowiedzialności Państwa firmy oraz troski o ludzkie życie i zdrowie” – pisze Cezary Przybylski.

uchwały anysmogowe

Antysmogowe tezy dla Wrocławia
Wrocław to piękne i dumne miasto, którego najcenniejszą wartością są jego mieszkańcy. Nie stać na marnotrawienie ich (...)
DAS pyta się o wrocławski ZZK o przygotowanie (...)
DAS złożył 19.03.2019r. wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Pytania dotyczyły sposbu ogrzewania budynków i ich zabezpieczenia termicznego.
Zbiór często zadawanych pytań i odpowiedzi dotyczących prawnych (...)
Wdrażanie dolnośląskich uchwał antysmogowych wymaga aktywnego zaangażowania władz gminy, zwłaszcza w sferze kontroli ich zapisów. Obowiązujące w (...)
Minister Energii na dwa lata zawiesił walkę ze (...)
Andrzej Guła: Mam dla Was dwie wiadomości – jedną dobrą, drugą złą. Dobra jest taka, że pod presją (...)
NIK krytykuje ustawę o elektromobilności. Nieskuteczna, bo zbyt (...)
Ustawa o elektromobilności nie ułatwi walki ze smogiem w polskich miast. Dlaczego? Bo jest zbyt restrykcyjna i (...)
Stanowisko PAS i DAS w sprawie rozporzadzenia ME (...)
Gminy mają w nosie uchwały antysmogowe
1 lipca tego roku weszły w życie pierwsze zapisy dolnośląskich uchwał antysmogowych: w piecach nie wolno już (...)
Marszałek informuje o uchwałach antysmogowych
Sejm przyjął ustawę o monitoringu i kontroli jakości (...)
Ustawa o kontroli jakości węgla - odpady węglowe i zasiarczony węgiel będą dostępne na składach? Zdecyduje Minister (...)
Uwagi do projektu ustawy
o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ustawy (...)
więcej

Kim jesteśmy?


Organizacja powstała z inicjatywy obywateli przy wsparciu wrocławskich organizacji społecznych. W EKOCENTRUM we Wrocławiu 9 czerwca 2014 r. odbyło się spotkanie zawiązujące Inicjatywę na rzecz czystego powietrza na Dolnym Śląsku. Wzięli w nim udział zaniepokojeni stanem powietrza mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, nauki, biznesu oraz eksperci energetyczni.
Kilka miesięcy później, 7 października 2014 r., podczas spotkania Inicjatywy przyjęto nazwę: Dolnośląski Alarm Smogowy. Inicjatywa na rzecz czystego powietrza. Postanowiono również, że, inicjatywa zarejestruje się jako stowarzyszenie oraz będzie zabiegać o środki na wsparcie kampanii informacyjnej na rzecz czystego powietrza na Dolnym Śląsku.

poczta@dolnoslaskialarmsmogowy.pl