Deprecated: Creation of dynamic property Portal::$pokaz_galerie is deprecated in /home/ekounia/ftp/das_all/dolnoslaskialarmsmogowy.pl/class/class_Portal.php on line 253

Deprecated: Creation of dynamic property Portal::$connections is deprecated in /home/ekounia/ftp/das_all/dolnoslaskialarmsmogowy.pl/class/class_Skladniki.php on line 1708
Wrocławianie mało wiedzą, kto i kiedy ich truje !
×
logo
pomiary
logo

Wrocławianie mało wiedzą, kto i kiedy ich truje !

Weź głębszy oddech przed Barbórką

Z raportu wykonanego na zlecenie Dolnośląskiego Alarmu Smogowego, wynika, że większość Wrocławian nie jest świadoma, iż główne źródło zanieczyszczeń powietrza we Wrocławiu, to wynik spalania słabej jakości węgla (m.in. miału) w piecach domowych – tzw. „niska emisja” odpowiedzialna za 70 % pyłów zawieszonych (tzw. PM10) i ponad 94 % rakotwórczego benzo(a)pirenu w powietrzu. Jednocześnie mieszkańcy chcą wiedzieć więcej, oczekują od władz działań, sami także są skłonni się w nie włączyć, aby móc „wziąć głęboki oddech”.

pobierz raport

  • Tylko co piąty mieszkaniec (18%) Wrocławia uważa się za dobrze poinformowanego na temat aktualnego stanu jakości powietrza w mieście. Jednocześnie większość Wrocławian (62%) deklaruje, ze chciałaby mieć dostęp do tego typu informacji.
  • Brak informacji przekłada się na trudność w ocenie jakości powietrza w sezonie grzewczym (mieszkańcy są w tej kwestii znacznie podzieleni):
  • Choć zdecydowana większość mieszkańców skłonna jest dostrzegać różnicę w jakości powietrza pomiędzy sezonem grzewczym, a pozostałymi okresami roku, to ocenę negatywną na temat jakości powietrza w sezonie grzewczym ma zaledwie 40% mieszkańców, zaś nieco ponad połowa (56%) uznaje jakość powietrza w sezonie grzewczym za dobrą lub nawet bardzo dobrą.
  • Kolejnym niepokojącym sygnałem jest brak zrozumienia głównej przyczyny problemu: za zanieczyszczenie powietrza w mieście Wrocławianie skłonni są obarczać głównie samochody i spalanie śmieci w domowych piecach. Tylko 7% Wrocławian uważa spalanie węgla w domowych piecach za główny czynnik zanieczyszczenia powietrza. A jak wynika z raportów naukowych, będących podstawą Programów Ochrony Powietrza, to właśnie „niska emisja” (czyli spalanie w celach grzewczych paliwa niskiej jakości, w nieodpowiednich urządzeniach) jest główną przyczyną trucizn w powietrzu. Dla porównania transport we Wrocławiu odpowiada za 24 %, gdy niska emisja za 70 % pyłów zawieszonych PM10.
  • Niedoinformowanie i mylna diagnoza przyczyn nie oznacza wcale bierności i zgody społeczeństwa na taki stan.
  • 66% badanych uważa, że władze miasta nie podejmują wystarczających działań w celu wyeliminowania problemu zanieczyszczenia powietrza w sezonie grzewczym.
  • Równocześnie zdecydowana większość Wrocławian (81%), wyraża gotowość do włączenia się w akcje na rzecz poprawy jakości powietrza w mieście.
  • Jest to mocny, pozytywny sygnał, który władze miejskie winny wykorzystać do budowania poparcia dla działań mających na celu eliminację źródeł niskiej emisji we Wrocławiu.

Kontakt:  Krzysztof Smolnicki tel. 601 205 658, Radosław Gawlik tel. 605 037 417

pobierz raport

pobierz infornmację w formacie pdf


[*] Badanie CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej- „Percepcja jakości powietrza wśród mieszkańców Wrocławia i ocena dostępu do informacji w tym obszarze” – październik 2014

informacje

Wrocław musi w najbliższej przyszłości zmierzyć się z problemem zanieczyszczenia powietrza. Miasto zostało zakwalifikowane do najgorszej strefy C ze względu (...)

Kim jesteśmy?


Organizacja powstała z inicjatywy obywateli przy wsparciu wrocławskich organizacji społecznych. W EKOCENTRUM we Wrocławiu 9 czerwca 2014 r. odbyło się spotkanie zawiązujące Inicjatywę na rzecz czystego powietrza na Dolnym Śląsku. Wzięli w nim udział zaniepokojeni stanem powietrza mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, nauki, biznesu oraz eksperci energetyczni.
Kilka miesięcy później, 7 października 2014 r., podczas spotkania Inicjatywy przyjęto nazwę: Dolnośląski Alarm Smogowy. Inicjatywa na rzecz czystego powietrza. Postanowiono również, że, inicjatywa zarejestruje się jako stowarzyszenie oraz będzie zabiegać o środki na wsparcie kampanii informacyjnej na rzecz czystego powietrza na Dolnym Śląsku.

poczta@dolnoslaskialarmsmogowy.pl