Deprecated: Creation of dynamic property Portal::$pokaz_galerie is deprecated in /home/ekounia/ftp/das_all/dolnoslaskialarmsmogowy.pl/class/class_Portal.php on line 253

Deprecated: Creation of dynamic property Portal::$connections is deprecated in /home/ekounia/ftp/das_all/dolnoslaskialarmsmogowy.pl/class/class_Skladniki.php on line 1708
Pomiary jakości powietrza w Kiełczowie, gmina Długołęka 20-28.11.2018
×
logo
pomiary
logo

Pomiary jakości powietrza w Kiełczowie, gmina Długołęka 20-28.11.2018

W dniach 20-28 listopada br. wykonywaliśmy pomiary jakości powietrza w zakresie stężenia pyłu PM10 w Kiełczowie, gmina Długołęka. Sprzęt był zainstalowany na balkonie budynku przy ulicy Wilczyckiej.

Kiełczów

Tak wygląda wykres z pomiarów. Pozioma linia oznacza normę średniodobową dla pyłu PM10 – 50 µg/m3.

nie ma obiektu gof: dsBezSmogu(20181121,20181128,Kiełczów)

Z wykresu widać, iż wzrosty stężeń notowane są przede wszystkim w godzinach wieczornych, ale także i nad ranem. Wiąże się to z faktem rozpalania w piecach rankiem i wieczorem - po powrocie ludzi z pracy do domu. Wieczorem ustaje także naturalna konwencja powietrza powodowana promieniami słonecznymi.

Powyższy wykres to także jednoznaczne potwierdzenie diagnozy, iż główne źródło zanieczyszczeń powietrza w Polsce stanowi niska emisja – czyli dym unoszący się z gospodarstw domowych (niskich kominów). Spalanie paliw stałych (węgla, drewna, ale także niestety i śmieci) w celach grzewczych decyduje o niechlubnej pozycji Polski jako kraju z najgorszym powietrzem w całej Unii.

Ponieważ dane z pierwszego i ostatniego dnia pomiarów są niepełne, średnie dobowe policzone zostały jak na poniższym wykresie. Dodatkowo, dla sprawdzenia tendencji porównaliśmy stężenie średniodobowe ze wskazaniami z najbliższej stacji WIOŚ mierzącej ten sam parametr (PM10) – w tym przypadku stacji we Wrocławiu na ul. Conrada-Korzeniowskiego:

Pozioma linia oznacza normę średniodobową dla pyłu PM10 – 50 µg/m3. Dla pyłu zawieszonego PM10 prawo UE określa wartości dopuszczalne:
  • normę roczną – 40 µg/m3
  • normę dzienną – 50 µg/m3.

Co ważne, norma dzienna nie może być przekroczona więcej niż przez 35 dni w roku. Wymogi WHO w tym zakresie są większe (tzw. air quality quidelines): roczne stężenie PM10 nie powinno przekraczać 20 µg/m3 (dzienna norma jest taka sama jak w prawodawstwie UE).

W przeciągu 6 pełnych dni pomiaru w Kiełczowie mieliśmy 3 dni z przekroczeniem dopuszczalnego pułapu stężenia pyłu PM10 (czyli 50 µg/m3). Najwyższe stężenie średniogodzinowe PM10: 239 µg/m3, zanotowano 25-11-2018 o godzinie 18:00.
Warunki pogodowe jakie panowały podczas pomiarów można znaleźć tu (dane dla Wrocławia):

https://www.ekologia.pl/pogoda/polska/dolnoslaskie/wroclaw/archiwum,listopad,2018,caly-miesiac

Należy jednocześnie pamiętać, że wyniki z pomiarów:

  • są uzależnione od panującej wówczas pogody (wiatr, deszcz, śnieg oczyszcza oczyszczają powietrze z pyłów) oraz od lokalizacji urządzenia;
  • są próbką tylko dla tego przedziału czasowego (8 z 365 dni) i tylko dla tego miejsca, gdzie stał pyłomierz. W przypadku płaskiego Kiełczowa lokalizacja w środku wsi może być reprezentatywna, lecz na przykład w kotlinach i dolinach górskich jakość powietrza może różnić się diametralnie już na niewielkich odległościach, na przykład już na sąsiedniej ulicy, gdzie nie ma przewietrzania, albo w dolnych partiach miejscowości;
  • nie zastępują oficjalnych badań i nie stanowią podstaw do określenia stanu powierza przez cały rok. W tym celu najlepiej zainstalować profesjonalny sprzęt na stałe;
  • nie sprawią, że poprawi się jakość powietrza. Zazwyczaj jest wręcz odwrotnie – modelowania często okazują się niedoszacowane, pomiary zaś wskazują faktyczny, gorszy stan jakości powietrza.

Skąd ten smog?

Źródłem zapylenia w sezonie grzewczym jest przede wszystkim dym uchodzący z domowych kominów, pochodzący ze spalania paliw stałych, głównie węgla i drewna. Niestety, do tego koktajlu zanieczyszczeń dokładają się także śmiertelnie trujące substancje uwalniane w wyniku spalania śmieci. Przy braku warunków dla rozwiewania i rozmywania zanieczyszczeń (wiatry i deszcze), notuje się ich koncentrację zwłaszcza na terenach gęsto zabudowanych, czy w kotlinach i dolinach górskich.

Uchwała antysmogowa dla Dolnego Śląska

Dolny Śląsk to jeden z 3 najbardziej zanieczyszczonych województw w Polsce. Jak pokazują coroczne raporty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, praktycznie wszystkie gminy w regionie mają problem z zanieczyszczeniami powietrza. Każdy sezon grzewczy to czas morowy dla Dolnoślązaków. Ostrożne szacunki wskazują, że rocznie z powodu zanieczyszczonego powietrza umiera ok. 3000 mieszkańców i mieszkanek Dolnego Śląska.

Zgodnie z przyjętą jednogłośnie 30.11.2017 r. uchwałą antysmogową dla Dolnego Śląska, w Kiełczowie od 1 lipca 2018 roku nie można spalać mułów i flotów węglowych, węgla sypkiego o uziarnieniu poniżej 3mm, węgla brunatnego oraz mokrego drewna (o wilgotności pow. 20%). Dalej można używać węgla i drewna, ale tylko wysokiej jakości. Od 1.7.2018 nie można też montować nowych „kopciuchów”, tylko piece i kotły spełniające wymogi emisji pyłu określone dla ekoprojektu.

Do roku 2024 roku mają zniknąć obecnie używane „kopciuchy”, zaś kotły klasy 3 lub 4 będą mogły pracować jeszcze do 2028 roku. Docelowo mają pozostać w użyciu tylko urządzenia grzewcze na paliwa stałe spełniające wymogi ekoprojektu. W celu obniżenia emisyjności obecnie używanych „kopciuchów” uchwała antysmogowa zezwala na stosowanie elektrofiltrów (które od lat używa przemysł zmuszony przepisami do redukcji zanieczyszczeń powietrza).

Polacy mają żelazne płuca

W Polsce normy dobowe dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:

  • poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy)
  • poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy)
  • poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy)

Warto tu zauważyć, że polskie poziomy są wyjątkowo liberalne w kwestiach informowania i alarmowania społeczeństwa o smogu, który w takich dawkach poważnie zagraża naszemu życiu i zdrowiu. We Francji na przykład poziom alarmowy wynosi 80 µg/m3, w Czechach 100 µg/m3, w Wielkiej Brytanii: 101 µg/m3. Stąd apele alarmów smogowych i naukowców o obniżenie poziomów do standardów powszechnie obowiązujących w Europie.

Pomiarów dokonaliśmy za pomocą pyłomierza Krakowskiego Alarmu Smogowego, który został skalibrowany na Akademii Górniczo-Hutniczej.

Pomiary wykonywane są w ramach projektu SMOG STOP – kampania edukacyjna dotycząca wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji realizowanego przez Fundację EkoRozwoju dofinansowane ze środków Powiatu Wrocławskiego.

pomiary powietrza 2018/2019

Celem akcji prowadzonej w lutym 2019 jest wykonanie za pomocą dwóch pyłomierzy pomiarów porównawczych w wybranych dolnośląskich miejscowościach, znajdujących się (...)
W dniach 23-30 stycznia 2019 r. wykonywaliśmy pomiary jakości powietrza w zakresie stężenia pyłu PM10 w Pisarzowicach (gmina Kamienna Góra), (...)
Miernik nr 1 (dolny) zlokalizowany na ul. Korczaka 4 Miernik nr 2 (górny) zlokalizowany na ul. Bronka Czecha 9
W dniach 5-12 grudnia br. wykonywaliśmy pomiary jakości powietrza w zakresie stężenia pyłu PM10 w Kobierzycach, przy współpracy z Urzędem (...)
Od 29 listopada br. w ramach akcji Dolny Śląsk bez smogu wykonujemy pomiary jakości powietrza (w zakresie stężenia PM10) w (...)
więcej

Kim jesteśmy?


Organizacja powstała z inicjatywy obywateli przy wsparciu wrocławskich organizacji społecznych. W EKOCENTRUM we Wrocławiu 9 czerwca 2014 r. odbyło się spotkanie zawiązujące Inicjatywę na rzecz czystego powietrza na Dolnym Śląsku. Wzięli w nim udział zaniepokojeni stanem powietrza mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, nauki, biznesu oraz eksperci energetyczni.
Kilka miesięcy później, 7 października 2014 r., podczas spotkania Inicjatywy przyjęto nazwę: Dolnośląski Alarm Smogowy. Inicjatywa na rzecz czystego powietrza. Postanowiono również, że, inicjatywa zarejestruje się jako stowarzyszenie oraz będzie zabiegać o środki na wsparcie kampanii informacyjnej na rzecz czystego powietrza na Dolnym Śląsku.

poczta@dolnoslaskialarmsmogowy.pl