×
logo
pomiary
logo

Wspieranie budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych

Stanowisko Dolnośląskiego Alarmu Smogowego skierowane do
Komitetu Monitorującego Dolnośląski Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-20 dotyczące   systemu wspierania budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych (Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym)

Według szacunku ekspertów  współpracujących z DAS ponad 1/3 zasobów  wg powierzchni  mieszkaniowych Dolnego Śląska stanowią mieszkania sprzed wojny, głównie W KAMIENNICACH I DOMACH WIELORODZINNYCH. Te zasoby są najbardziej energochłonne. To tu  również a NIE TYLKO W DOMACH JEDNORODZINNYCH znajduje się przewaga osób ubogich energetycznie.

DAS uważa, iż w obecnej sytuacji po otwarciu przez rząd dużego programu krajowego Czyste Powietrze  skierowanego wyłącznie dla budynków jednorodzinnych o wartości ponad 100 mld zł,
program RPO powinien zostać skoncentrowany na budynkach wielorodzinnych, które w naszym województwie stanowią równie wielki lub większy problem jak budynki jednorodzinne.

Naszym zdaniem nowy program finansowania budynków jednorodzinnych uruchomiony z RPO WD nie powinien  konkurować z programem krajowym Czyste Powietrze a raczej powinien rozpoczynać proces tworzenia spójnej alternatywy, poprzez skoncentrowanie na budynkach wielorodzinnych.

Uzasadnienie:
Otwarcie nowego programu skierowanego na budynki jednorodzinne w RPO (nawet przy stosunkowo niewielkim budżecie) byłoby szkodliwe, gdyż:

  1. dałoby to sygnał właścicielom domów jednorodzinnych, że lepsza "oferta subwencyjna" byłaby dostępna na rynku, tj. 85% z RPO zamiast 30% w Czystej Powietrze;
  2. zwiększyłoby to również nastawienie rynku na wzrost dotacji (zamiast je obniżać, aby angażować w perspektywie coraz mniej środków publicznych);
  3. promowałby nieefektywne wydawanie pieniędzy publicznych prowadząc do efektu „kanibalizacji funduszy” (droższe subsydia wypierające tańsze);
  4. spowolniłoby to inwestycje dotyczące poprawy jakości powietrza, tj. potencjalni beneficjenci oczekujący atrakcyjniejszej dotacji czekają na nowy program RPO WD- zwiększyłoby to chaos informacyjny.

Inicjatywa  UE "Catching Up Regions" zapewniła absolutnie wielką wartość w promowaniu skutecznej i inteligentnej interwencji sektorze budynków. Jednym z zaleceń było uniknięcie konkurencji wielu programów prowadzonych przez różne instytucje. Uważam, że uniknięcie niepotrzebnej konkurencji na Dolnym Śląsku jest możliwe i potrzebne.
               
W imieniu Dolnośląskiego Alarmu Smogowego
Krzysztof Smolnicki
Arkadiusz Wierzba
Hanna Schudy
Radosław Gawlik

petycje

Zakazane do spalania paliwo z Kopalni Turów nadal jest sprzedawane
Stowarzyszenie BuggyGym w ramach kampanii „Zima nie jest zła” 23 lutego organizuje event „Rusz powietrzem z BuggyGym”. Wydarzenie pod honorowym (...)
Nowa Ruda pod względem jakości powietrza należy do niechlubnej czołówki najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie.
Antysmogowe działania rządu wciąż nie przynoszą oczekiwanych efektów. Z jednej strony zmieniane jest prawo i tworzone są  programy finansowego wsparcia (...)
Akcja Miasto i Dolnośląski Alarm Smogowy domagają się rzetelnego informowania mieszkańców o zagrożeniach
Informacja prasowa PAS, DAS i WBS, Warszawa, 11 września 2018 r.
Gmina Wrocław będzie dopłacała najuboższym mieszkańcom do rachunków za ogrzewania. Warunek jest jeden: trzeba będzie wymienić piec węglowy na bardziej (...)
30 listopada 2017 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwały antysmogowe.
30 listopada Sejmik Województwa Dolnośląskiego zadecyduje o losie uchwał antysmogowych. Podczas nocnego czuwania, zainicjowanego w wigilię obrad Sejmiku, przedstawiciele Dolnośląskiego (...)
więcej

Kim jesteśmy?


Organizacja powstała z inicjatywy obywateli przy wsparciu wrocławskich organizacji społecznych. W EKOCENTRUM we Wrocławiu 9 czerwca 2014 r. odbyło się spotkanie zawiązujące Inicjatywę na rzecz czystego powietrza na Dolnym Śląsku. Wzięli w nim udział zaniepokojeni stanem powietrza mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, nauki, biznesu oraz eksperci energetyczni.
Kilka miesięcy później, 7 października 2014 r., podczas spotkania Inicjatywy przyjęto nazwę: Dolnośląski Alarm Smogowy. Inicjatywa na rzecz czystego powietrza. Postanowiono również, że, inicjatywa zarejestruje się jako stowarzyszenie oraz będzie zabiegać o środki na wsparcie kampanii informacyjnej na rzecz czystego powietrza na Dolnym Śląsku.

poczta@dolnoslaskialarmsmogowy.pl