×
logo
pomiary
logo

Spójrzcie prawdzie w oczy!

Komunikat prasowy Dolnośląskiego Alarmu Smogowego

26 kwietnia b.r. na oficjalnej stronie Miasta i Gminy Bogatynia ukazał się zdumiewający atak na ekologów, w szczególności ze Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA1, którego członkowie współtworzą Dolnośląski Alarm Smogowy (DAS). Pełen zawiłych insynuacji tekst to, jak na razie, jedyna reakcja władz miasta w sprawie poprawy jakości powietrza oraz odpowiedź na komunikat prasowy i konferencję2 DAS z 24.kwietnia br.

Jako Dolnośląski Alarm Smogowy oświadczamy, że informacje dotyczące złego stanu powietrza w Bogatyni, zawarte w/w komunikacie prasowym i naszych wystąpieniach, pochodzą z raportów państwowej Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska. Dane te są publiczne dostępne dla wszystkich zainteresowanych3, a podważanie ich uderza w autorytet i wiarygodność państwowych organów monitorujących stan środowiska.

Planowana na 17 maja br. o godz. 17:00  konferencja DAS, pt. „Tak dla czystego powietrza w Bogatyni”, ma na celu poinformowanie mieszkańców o sytuacji i skutkach zdrowotnych złej jakości powietrza.  Organizując ją byliśmy też przekonani, że wstrząsające dane z państwowego monitoringu jakości powietrza skłonią do podjęcia wspólnych działań władze gminy oraz kopalnię Turów, która – jak  wiemy z wizji lokalnej, rozmów z mieszkańcami oraz raportu WIOŚ – jest głównym sprawcą przekroczeń norm pyłów zawieszonych poza sezonem grzewczym (a być może także w sezonie grzewczym, choć takich badań jeszcze nie przeprowadzono).

Tekst na stronie miasta – zaprzeczający zanieczyszczeniom oraz przypisujący ekologom, czyli również przedstawicielom DAS, absurdalną chęć skłócenia samorządu z Kopalnia i Elektrownią Turów – jest chowaniem głowy w piasek przed istotnym w tym regionie problemem środowiskowym i zdrowotnym. Jest to wyraz fałszywie pojętej solidarności, na której zyskują nieliczni, a ostatecznie stracą wszyscy.

Zaprzeczanie rzeczywistości nie zbliży nas do zapobiegania smutnym faktom: w gminie Bogatynia z powodu zanieczyszczeń powietrza co roku umiera przedwcześnie ok. 30 osób. Fatalna jakość powietrza przyczynia się ponadto do ok. 140 dodatkowych przypadków zapalenia oskrzeli wśród dzieci, a także 12 000 dni absencji w pracy4  – również wśród pracowników kopalni i elektrowni, największych pracodawców w regionie.

W imię zdrowia i życia mieszkańców – w tym zwłaszcza dzieci, kobiet w ciąży, osób chorych i seniorów, szczególnie wrażliwych na smog – podtrzymujemy zaproszenie dla władz gminy oraz przedstawicieli Kopalni i Elektrowni Turów do wzięcia udziału w konferencji i podjęcia wspólnych działań w celu poprawy jakości powietrza. 

 

Przedstawiciele Dolnośląskiego Alarmu Smogowego

Radosław Gawlik
Hanna Schudy
Krzysztof Smolnicki
Arkadiusz Wierzba

Bogatynia

Wrocław / Bogatynia, 31.10.2018 r. Komunikat prasowy Bogatyńskiego i Dolnośląskiego Alarmu Smogowego
Lista pytań Bogatyńskiego oraz Dolnośląskiego Alarmu Smogowego  do kandydatów na Burmistrza Bogatyni w  II turze wyborów samorządowych 2018r
Kopalnia Turów tłumaczy wysokie stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu transportem i niską emisją. Dolnośląski Alarm Smogowy wnioskuje o całoroczny monitoring (...)
Komunikat prasowy Dolnośląskiego Alarmu Smogowego
Informacja  prasowa Dolnośląskiego Alarmu Smogowego
Miasto i gmina Bogatynia jest kwalifikowana przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska (WIOŚ) jako jedna z 4  gmin  w strefie dolnośląskiej, (...)

Kim jesteśmy?


Organizacja powstała z inicjatywy obywateli przy wsparciu wrocławskich organizacji społecznych. W EKOCENTRUM we Wrocławiu 9 czerwca 2014 r. odbyło się spotkanie zawiązujące Inicjatywę na rzecz czystego powietrza na Dolnym Śląsku. Wzięli w nim udział zaniepokojeni stanem powietrza mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, nauki, biznesu oraz eksperci energetyczni.
Kilka miesięcy później, 7 października 2014 r., podczas spotkania Inicjatywy przyjęto nazwę: Dolnośląski Alarm Smogowy. Inicjatywa na rzecz czystego powietrza. Postanowiono również, że, inicjatywa zarejestruje się jako stowarzyszenie oraz będzie zabiegać o środki na wsparcie kampanii informacyjnej na rzecz czystego powietrza na Dolnym Śląsku.

poczta@dolnoslaskialarmsmogowy.pl