×
logo
pomiary
logo

Pomiary stężenia pyłów zawieszonych

Miasto i gmina Bogatynia jest kwalifikowana przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska (WIOŚ) jako jedna z 4  gmin  w strefie dolnośląskiej, na terenie której wykazano wystąpienie     obszarów przekroczeń średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10

Bogatynia   15.03.2018r

Jednodniowe pomiary Dolnośląskiego Alarmu Smogowego ( DAS), przeprowadzone podczas wizyty 15. marca miały na celu sprawdzenie w tym dniu stężeń pyłów zawieszonych w Bogatyni oraz na trasach do i z Zgorzelca. Były one niezależne od tygodniowych pomiarów, które właśnie organizuje DAS wraz z radiem Wrocław za zgodą władz Bogatyni.

Wykres pomiarów pyłów zawieszonych PM 10 (kolor zielony) oraz PM 2,5 (kolor fioletowy)

Wyniki pomiarów:

 1. Na trasie Zgorzelec – Bogatynia, godz, 12:48- 13:22 - rozpiętość wyników:
  PM 2,5:   stężenia od 28 do 79 ug/m3
  PM 10:    stężenia  od 38 do 99 ug/m3
 2. Bogatynia:
  1. a) Pomiary wewnątrz stacji TV Bogatynia, ul. Zamoyskiego 13:40-14:59 ( pyłomierz na parapecie okna)
   PM 2,5:  od 36 do 79 ug/m3
   PM 10:   od 50 do  108 ug/m3
  2. b) Przejazd na Al. Żytawską do restauracji i pomiary wewnątrz budynku, godz, 15:10 -17:38
   PM 2,5:  od 17 do  38  ug/m3
   PM 10:     21  do  49 ug/m3
  3. c) Pomiary na zewnątrz budynku , I piętro przy Al. Żytawskiej, godz. 17:38- 18.37
   PM 2,5:  od 31 do 53 ug/m3
   PM 10:   od 41 do  73 ug/m3
 3. Na trasie Bogatynia- Zgorzelec, godz. 18:40- 13:22 - rozpiętość wyników:
  1. a) Wyjazd z Bogatyni, 18:45-18;49  ( tab. pomiarów 1):
   PM 2,5:  od  49 do 72 ug/m3
   PM 10:  od 66 do 100 ug/m3
  2. b) Pomiary na trasie podczas jazdy Działoszyn – Ręczyn 18:56-19:00 (mapa)
   Wyniki (tab pom 2):
   PM 2,5:  od 28 do 79 ug/m3
   PM 10:   od 77 do 202 ug/m3


Normy średniodobowe stężenia pyłów zawieszonych:

 • krajowa
  PM10 = 50 ug/m3
 • wg WHO- Światowej Organizacji Zdrowia
  PM2,5  = 25 ug/m3, od 2020 r – 20 ug/m3

Podsumowanie i komentarz wyników:

Mierzone przez kilka godzin w Bogatyni stężenia pyłów zawieszonych wskazały na:

 1. Dość wysokie stężenie w pomieszczeniach stacji TV Bogatynia maksymalnie sięgające od 76 %do 216% normy krajowej PM10 i  od 144 % do 316 % normy PM2,5 *,  prawdopodobnie związane z pracą urządzeń wewnątrz stacji, być może też z wtórną emisją pyłu, który był w pomieszczeniach wywołany np.  sposobem ogrzewania,
 2. Mieszczące się w normach stężenia obu pyłów podczas przejazdu przez Bogatynie na Al. Żytawską ( słoneczny dzień, lekki wiatr, temperatura ok 6-7 oC) oraz wewnątrz restauracji na Żytawskiej, z zastrzeżeniem, że PM2,5 maksymalnie chwilowo sięgnął 152 % normy
 3. Z nastaniem zmierzchu godzinne pomiary na zewnątrz budynku na Al. Żytawskiej wskazały na stężenie PM2,5 od 124% do 212% normy, dla PM10 od 82 % do 146 %
 4. Pomiar stężeń  podczas wyjazdu  wieczorem z Bogatyni w kierunku na Zgorzelec, pokazał już  zdecydowanie wyższe stężenia  zanieczyszczeń na trasie w mieście  dla
  PM2,5 od 196 % do 288% normy, dla PM10 od 132 % do 200 %
 5. Najwyższe stężenie zanotowano chwilę potem na trasie do Zgorzelca między miejscowościami Działoszyn i Ręczyn. Stężenia PM10 mieściły się tu w widełkach od 154 do 404 % a PM2.5  od 112 do 316 %

*Uwaga:

Wyniki mierzone były w danym momencie, pokazują stężenie chwilowe, czasem godzinne. Odnosimy je do norm średniodobowych, bo innych nie ma. Aby dokładnie określić jakość powietrza i przekroczenia norm krajowych, czy WHO, należy mierzyć pył w dłuższych okresach czasu (co najmniej dobę, lepiej miesiąc czy cały rok, jak zrobił to  np. WIOŚ na stacji w Bogatyni Zatoniu w 2015r- przekroczenia PM10- 172 dni)

Te wyniki niewątpliwie pokazują i potwierdzają dane WIOŚ, że jest problem jakości powietrza w Bogatyni i okolicach i region ten ( gminy, powiat) pilnie winien przygotować programy poprawy jakości powietrza w oparciu o uchwałę antysmogową Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z listopada 2017 , własne działania i pomoc zewnętrzną.

Opracowanie:
Dolnośląski Alarm Smogowy,

Wykorzystano przenośny pyłomierz laserowy użyczony w ramach akcji społecznej i monitoringu obywatelskiego p.n. „Nie truję!”, będącego częścią projektu „Czas na Czyste Powietrze” w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Narodowego Programu Zdrowia

Wrocław 20.03.2018r.

Bogatynia

Wrocław / Bogatynia, 31.10.2018 r. Komunikat prasowy Bogatyńskiego i Dolnośląskiego Alarmu Smogowego
Lista pytań Bogatyńskiego oraz Dolnośląskiego Alarmu Smogowego  do kandydatów na Burmistrza Bogatyni w  II turze wyborów samorządowych 2018r
Kopalnia Turów tłumaczy wysokie stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu transportem i niską emisją. Dolnośląski Alarm Smogowy wnioskuje o całoroczny monitoring (...)
Komunikat prasowy Dolnośląskiego Alarmu Smogowego
Informacja  prasowa Dolnośląskiego Alarmu Smogowego
Miasto i gmina Bogatynia jest kwalifikowana przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska (WIOŚ) jako jedna z 4  gmin  w strefie dolnośląskiej, (...)

Kim jesteśmy?


Organizacja powstała z inicjatywy obywateli przy wsparciu wrocławskich organizacji społecznych. W EKOCENTRUM we Wrocławiu 9 czerwca 2014 r. odbyło się spotkanie zawiązujące Inicjatywę na rzecz czystego powietrza na Dolnym Śląsku. Wzięli w nim udział zaniepokojeni stanem powietrza mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, nauki, biznesu oraz eksperci energetyczni.
Kilka miesięcy później, 7 października 2014 r., podczas spotkania Inicjatywy przyjęto nazwę: Dolnośląski Alarm Smogowy. Inicjatywa na rzecz czystego powietrza. Postanowiono również, że, inicjatywa zarejestruje się jako stowarzyszenie oraz będzie zabiegać o środki na wsparcie kampanii informacyjnej na rzecz czystego powietrza na Dolnym Śląsku.

poczta@dolnoslaskialarmsmogowy.pl