tytul: #wyborysamorzadowe2018: Kandydaci na Prezydenta Wrocławia odpowiadają na ankietę @alarm_smogowyDStytul: Marta Lemparttytul: Katarzyna Obara-Kowalskatytul: Mirosława Stachowiak-Różeckatytul: Jacek Sutryktytul: Małgorzata Tracztytul: Artur Zborowski

Jerzy Michalak

opublikowano 8 października 2018r.

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPARTYJNY RUCH OBYWATELSKI JERZEGO MICHALAKA

Lista pytań Dolnośląskiego Alarmu Smogowego do kandydatów/-ek na Prezydenta Miasta Wrocławia w wyborach samorządowych 2018r.

1. Jak Pan/-i ocenia jakość powietrza w mieście?

Powietrze we Wrocławiu jest zdecydowanie niewystarczająco czyste. Powinniśmy dążyć do tego, aby mieściło się w normach i to nie polskich, które zostały zawyżone, a europejskich. Płuca wrocławian nie są gorsze od płuc mieszkańców innych miast w Europie.

2. Jak ważny zdaniem Pana/-i  jest w mieście problem smogu ?

a/ to jeden z 3 najważniejszych problemów miasta,
b/ bardzo ważny, 
c/ ważny,
d/ średnio,
e/ mało ważny, 
f/ nieważny 
Prosimy o uzasadnienie oceny problemu

To jeden z trzech największych problemów Wrocławia, na co wskazują zresztą sami mieszkańcy we wszelkich badaniach. Jest o tyle dotkliwy, że bez kompleksowych działań nie rozwiążemy go, a dotyka wszystkich, zaś najbardziej najsłabszych: dzieci, osoby starsze, chore.

3. Czy pełna inwentaryzacja źródeł niskiej emisji jest mieście potrzebna?   TAK / NIE
Jeśli tak, to jak i kiedy zamierza Pan/-i ją zrobić, proszę opisać?

Jest niezbędna. Wykonam ją najszybciej, jak to możliwe, włączając w to wszystkie możliwe służby i jednostki, poproszę o pomoc m.in. kominiarzy, którzy przecież i tak corocznie sprawdzają stan pieców. Użyję również wszelkiej dostępnej technologii, np. dronów.

4. Jakie działania podejmie Pan/-i dla realizacji uchwały antysmogowej w mieście w kolejnych latach  5-letniej kadencji  2019-2023? Proszę opisać ?

Zdobędę wszelkie możliwe środki: z budżetu miasta, województwa, rządu i Unii Europejskiej. Poproszę rząd o włączenie Wrocławia do pilotażowego programu termomodernizacji, co pozwoli na rewitalizację kamienic. Przygotuję szeroki program informacyjny, a doradcy zapukają do drzwi wszystkich mieszkańców, którzy mają piece. Zbuduję sieć czujników, abyśmy poznali skalę problemu. Usprawnię transport publiczny, zainstaluję oczyszczacze powietrza w przedszkolach, , przygotuję smogowy audyt szkół podstawowych wraz z rekomendacjami, podobny do londyńskiego (tam np. przeniesiono wejścia do budynku z głównej ulicy na boczne skrzydło, itp.)

5. Jaki ma Pan/-i plan finansowy na czyste powietrze dla Wrocławia w latach 19-22 z podziałem na:

A) Jakie środki z budżetu miasta zaplanuje Pan/-i na zwalczenie problemu smogu w gminie w poszczególnych latach  w kadencji 2019- 2022 ? Proszę podać kwotowo i procentowo w stosunku do dochodów gminy?

Minimum 50 mln rocznie, będę dążył do 100 mln.

B). O jakie środki zewnętrzne i  z jakich źródeł będzie zabiegała Pan/-i na wparcie walki ze smogiem i realizację uchwały antysmogowej w latach 2019-23 ?

Wszelkie możliwe, w tym: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska (o ile środki te będą w szczególności dla kamienic dostępne – o co będę zabiegał). Postarm się o projekty w Partnerstwie Publiczno-Prywatnym.

6. W jaki sposób chce Pan /-i  ograniczyć tzw. ubóstwo energetyczne i jak konkretnie  będzie realizowana pomoc socjalna dla najuboższych /w zakresie programu osłonowego, wymiany piecy i kotłów, termomodernizacji…/?

Zamierzam utrzymać i doskonalić program osłonowy dla najuboższych (dopłat do różnicy w kosztach ogrzewania – przy przejściu na ogrzewanie ekologiczne), wsparcie dla wymiany piecy u osób uboższych (klientów MOPS) nawet do 100% (podobnie jak w Krakowie), bez konieczności wkładu własnego i wykładania środków na termomodernizacja i wymiana piecy w budynkach komunalnych – priorytet – tam mieszkają często właśnie osoby uboższe.  Zaangażowanie w pomoc w optymalizacji energetycznej przez przeszkolonych pracowników MOPS – doradzą jak ograniczyć wydatki na ogrzewanie i energię, np. poprzez wymianę sprzętu AGD, a tu zorganizuję dopłaty do wymiany sprzętu na klasę A (pralki, lodówki itd). Chodzi o kompleksowe obniżenie opłat za energię.

7. Czy doradztwo energetyczne /dotyczy kwestii technicznych oraz pomocy w zidentyfikowaniu źródeł finansowania oraz np. pomocy w wypełnianiu wniosków… / dla mieszkańców miasta i wspólnot mieszkaniowych jest Pana/-i zdaniem potrzebne  potrzebne?   TAK / NIE

Jeśli tak, to kiedy, w jakim zakresie i w jaki sposób zamierza Pan/-i ją realizować, proszę opisać?

Jest niezbędne. Zorganizuję wsparcie profesjonalnych doradców energetycznych, którzy pomogą wybrać optymalne rozwiązania dot. termomodernizacji, wymiany źródeł ciepła, możliwości pozyskania środków z różnych prpgramów. Szczególnie ważne wsparcie dla wspólnot mieszkaniowych, Stworzę na osiedlach punkty pomagające ludziom w domach jednorodzinnych przygotować i wypełnić wniosek do nowego programu Czystsze Powietrze, bo wiem że wielu ma z tym dziś problem.

8. Jakie działania informacyjno-edukacyjne dotyczące kwestii smogu  zamierza Pan/-i w kolejnych latach realizować, proszę opisać z podaniem terminów?

Wszystkie żłobki i przedszkola otrzymają mierniki jakości powietrza. Stworzymy model pokazujący jego stan w całym mieście, z jak największą dokładnością, bo dziś mamy zaledwie kilka czujników. Dane będą na bieżąco analizowane, aby zbadać, jakie czynniki mają wpływ na smog (korki, pogoda, rodzaj zabudowy) i przygotowywać prognozy stanu środowiska. Do współpracy zaproszę naukowców oraz aktywistów i organizacje pozarządowe.

9.  Jakie działania kontrolne (w tym z wykorzystaniem Straży Miejskiej) dotyczące kwestii smogu  zamierza Pan/-i w kolejnych latach realizować, proszę opisać?

Zwiększę finansowanie ekopatrolu Straży Miejskiej tak, aby reagował natychmiast na zgłoszenia. Sfinansuję radiowozy z miernikami dla policji i Straży Miejskiej, aby badać wjeżdżające do Wrocławia samochody. Zakupię drony do analizy dymu z kominów. Będę współpracował z ościennymi gminami, które nie posiadają takich służb. Przeszkolę z rozpoznawania odpadów i omijania uchwały antysmogowej wszystkich strażników i pracowników MOPS, aby doraźnie można było ich kierować do kontroli podczas epizodów smogowych.
Przygotuję szeroki program edukacyjny dla wszystkich mieszkańców, w tym zorganizuję dodatkowe lekcje dla uczniów szkół podstawowych.
Przygotuję kompleksowe plany na dni epizodów smogu we współpracy z wojewodą. Wykorzystam wtedy wszelkie możliwości prawne (skoro prezydent może zamykać ulice podczas maratonu, to tym bardziej w dni smogu!).

10. Jakie INNE DZIAŁANIA podejmie Pan/-i w najbliższych latach żeby polepszyć jakość powietrza i ograniczyć tzw. niską emisję?

Zlikwiduję parkingi dla najwyższych urzędników, wprowadzę premię za dojeżdżanie do pracy cały rok rowerem lub komunikacją miejską. Będę zachęcał największe firmy we Wrocławiu do podobnych działań. Zorganizuję konkurs z wysoką nagrodą na pomysły dotyczące walki ze smogiem. Obniżę podatek od nieruchomości za podłączenie do CO. Zakupię polewaczki, zaproponuję na osiedlach jednorodzinnych odśnieżanie ręczne zamiast solenia ulic. To będzie fragment szerszego programu walki z zapyleniem i brudnymi ulicami, chodniki będą myte, poczynając od ulic handlowych w śródmieściu.

Jerzy Michalak


PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

wybory.php?dzial=2&kat=14&art=2

#wyborysamorzadowe2018: Kandydaci na Prezydenta Wrocławia odpowiadają na ankietę @alarm_smogowyDS

Pytania zostały wysłane w takiej samej treści do wszystkich kandydatów/-ek na Prezydenta Miasta Wrocławia. Wyniki zapytania / (...)

link terra