tytul: Pomiary jakości powietrza w Pisarzowicach 23-30.01.2019tytul: Nowa Ruda zasługuje na miano polskiej stolicy smogutytul: Wyniki pomiarów jakości powietrza w Jedlinie-Zdroju w zakresie stężenia pyłu zawieszonego PM10.tytul: Wyniki pomiarów jakości powietrza w Szczawnie-Zdrój w zakresie stężenia pyłu zawieszonego PM10:tytul: Marszałek apeluje o wycofanie ze sprzedaży węgla brunatnegotytul: Pomiary jakości powietrza w Węglińcu 2019-01-09 do 2019-01-13tytul: PAS ocenia antysmogowe działania rządu – pomimo postępów smog wciąż wygrywatytul: Pomiary jakości powietrza w Dobrzykowicach 12.12.2018 - 18.12.2018

Wyniki pomiarów jakości powietrza w Świeradowie-Zdrój w zakresie stężenia pyłu zawieszonego PM10:

opublikowano 30 stycznia 2019r.

Miernik nr 1 (dolny) zlokalizowany na ul. Korczaka 4

Miernik nr 2 (górny) zlokalizowany na ul. Bronka Czecha 9

 
 

Celem akcji jest wykonanie pomiarów porównawczych w wybranych dolnośląskich miejscowościach znajdujących się w terenach górskich, gdzie dyspersja zanieczyszczeń powietrza jest skomplikowana i utrudniona, a jakość powietrza może różnić się znacznie już na sąsiedniej ulicy z uwagi na ukształtowanie terenu. Pomiary jakości powietrza w Świeradowie-Zdrój prowadzimy w ramach wspólnej akcji z Radiem Wrocław oraz Instytutem Rozwoju Terytorialnego pt.: Dolny Śląsk bez smogu.

link terra