×
logo
pomiary
logo

Lista pytań do kandydatów na Burmistrza Bogatyni

Lista pytań Bogatyńskiego oraz Dolnośląskiego Alarmu Smogowego  do kandydatów
na Burmistrza Bogatyni w  II turze wyborów samorządowych 2018r

Pytania zostały wysłane w takiej samej treści do obu kandydatów na Burmistrza Bogatyni 27.10.2018 z prośba odpowiedzi do wtorku 31.10. do godz. 12:00. Odpowiedzi kandydatów będą opublikowane w środę 31.10 przed II turą wyborów na stronach internetowych alarmów smogowych w celu do informowania opinii publicznej o postawie - poglądach kandydata  wobec problemu jakości powietrza. Zostaną również udostępnione przedstawicielom mediów lokalnych i regionalnych.

 1. Jak Pan ocenia jakość powietrza w mieście?
 2. Jak ważny zdaniem Pana jest w mieście problem smogu?  (Skala ocen- proszę podkreślić właściwą)
  1. to jeden z 3 najważniejszych problemów miasta,
  2. bardzo ważny, 
  3. ważny,
  4. średnio,
  5. mało ważny, 
  6. nieważny 
   Prosimy o uzasadnienie oceny problemu
 3. Czy pełna inwentaryzacja źródeł niskiej emisji, w tym emisji z Kopalni Turów, jest mieście potrzebna?
  TAK / NIE
  Jeśli tak, to jak i kiedy zamierza Pan ją zrobić, proszę opisać?
 4. Jakie działania podejmie Pan dla realizacji uchwały antysmogowej w mieście w kolejnych latach  5-letniej kadencji  2019-2023? Proszę opisać ?
 5. Jaki ma Pan plan finansowy na czyste powietrze dla Bogatyni w latach 2019-2022 z podziałem na:
  1. Jakie środki z budżetu miasta zaplanuje Pan na zwalczenie problemu smogu w gminie w poszczególnych latach  w kadencji 2019-2022? Proszę podać kwotowo i procentowo w stosunku do dochodów gminy?
  2. O jakie środki zewnętrzne i  z jakich źródeł będzie zabiegała Pan na wsparcie walki ze smogiem i realizację uchwały antysmogowej w latach 2019-2023 ?
 6. W jaki sposób chce Pan ograniczyć tzw. ubóstwo energetyczne i jak konkretnie  będzie realizowana pomoc socjalna dla najuboższych /w zakresie programu osłonowego, wymiany pieców i kotłów, termomodernizacji/?
 7. Czy doradztwo energetyczne /dotyczy kwestii technicznych oraz pomocy w zidentyfikowaniu źródeł finansowania oraz np. pomocy w wypełnianiu wniosków / dla mieszkańców miasta i wspólnot mieszkaniowych jest Pana zdaniem potrzebne  potrzebne?
  TAK / NIE
  Jeśli tak, to kiedy, w jakim zakresie i w jaki sposób zamierza Pan ją realizować, proszę opisać?
 8. Wg  oceny WIOŚ za 70% emisji pyłów zawieszonych PM10 w takich dzielnicach jak Trzciniec i Zatonie odpowiada niezorganizowane emisja z Kopalni Turów. Jak Pan zamierza wpływać na kopalnię dla eliminacji tych zanieczyszczeń?
 9. Jakie działania kontrolne (w tym z wykorzystaniem Straży Miejskiej) dotyczące kwestii smogu  zamierza Pan w kolejnych latach realizować, proszę opisać?
 10. Jakie INNE DZIAŁANIA podejmie Pan/-i w najbliższych latach żeby polepszyć jakość powietrza i ograniczyć tzw. niską emisję?

 

Bogatynia

Wrocław / Bogatynia, 31.10.2018 r. Komunikat prasowy Bogatyńskiego i Dolnośląskiego Alarmu Smogowego
Lista pytań Bogatyńskiego oraz Dolnośląskiego Alarmu Smogowego  do kandydatów na Burmistrza Bogatyni w  II turze wyborów samorządowych 2018r
Kopalnia Turów tłumaczy wysokie stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu transportem i niską emisją. Dolnośląski Alarm Smogowy wnioskuje o całoroczny monitoring (...)
Komunikat prasowy Dolnośląskiego Alarmu Smogowego
Informacja  prasowa Dolnośląskiego Alarmu Smogowego
Miasto i gmina Bogatynia jest kwalifikowana przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska (WIOŚ) jako jedna z 4  gmin  w strefie dolnośląskiej, (...)

Kim jesteśmy?


Organizacja powstała z inicjatywy obywateli przy wsparciu wrocławskich organizacji społecznych. W EKOCENTRUM we Wrocławiu 9 czerwca 2014 r. odbyło się spotkanie zawiązujące Inicjatywę na rzecz czystego powietrza na Dolnym Śląsku. Wzięli w nim udział zaniepokojeni stanem powietrza mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, nauki, biznesu oraz eksperci energetyczni.
Kilka miesięcy później, 7 października 2014 r., podczas spotkania Inicjatywy przyjęto nazwę: Dolnośląski Alarm Smogowy. Inicjatywa na rzecz czystego powietrza. Postanowiono również, że, inicjatywa zarejestruje się jako stowarzyszenie oraz będzie zabiegać o środki na wsparcie kampanii informacyjnej na rzecz czystego powietrza na Dolnym Śląsku.

poczta@dolnoslaskialarmsmogowy.pl